1
00:00:00,000 --> 00:00:03,370
Beowulfe? Proč se táhnout tak
daleko za umírajícím zemanem?

2
00:00:03,380 --> 00:00:05,420
Jsi nikdo, Beowulfe.

3
00:00:05,460 --> 00:00:07,420
Tvůj otec byl nikdo.

4
00:00:07,460 --> 00:00:09,460
Zabte ho.

5
00:00:09,540 --> 00:00:12,820
Dokud jsem tu rychtářem,
žádná krev se tu prolévat nebude.

6
00:00:12,860 --> 00:00:15,300
- Přišel jsem za Hrothgarem.
- Hrothgar je mrtev.

7
00:00:15,340 --> 00:00:17,340
Jeden zeman vládne všem.
Proč ne ty?

8
00:00:17,380 --> 00:00:19,585
Čekala jsi někoho jiného?
Viděl jsem tě.

9
00:00:19,587 --> 00:00:21,098
Bavila jsem se.

10
00:00:21,100 --> 00:00:23,379
- Jsi jiná než předchozí léčitelka.
- Já vím.

11
00:00:23,380 --> 00:00:24,419
Je tvůj.

12
00:00:24,420 --> 00:00:25,660
Bahenní zabil Bayena.

13
00:00:25,700 --> 00:00:30,100
Nebudu-li pomstěn...
nikdy nevstoupím do Síní mrtvých.

14
00:00:30,140 --> 00:00:32,300
Pomstím tě.

15
00:00:32,340 --> 00:00:34,780
To zranění nezpůsobila bestie.
Byl bodnut.

16
00:00:34,820 --> 00:00:36,420
Nepatříš sem.
A nikdy nepatřil.

17
00:00:36,460 --> 00:00:40,780
Slean je tvůj nevlastní bratr.
Má krev ti proudí v žilách. Můj synu.

18
00:00:40,820 --> 00:00:44,220
Herot tě bude potřebovat.
A ty přijdeš.

19
00:02:10,020 --> 00:02:15,420
Dnes... Hrothgar, zeman z Herotu,

20
00:02:15,460 --> 00:02:17,660
vstoupí do Síně mrtvých.

21
00:02:18,500 --> 00:02:21,339
Ale můj manžel vás neopustil.

22
00:02:21,940 --> 00:02:23,940
Vezmi meč svého otce.

23
........