1
00:00:06,120 --> 00:00:09,710
Beowulfe? Proč se táhnout tak
daleko za umírajícím zemanem?

2
00:00:09,750 --> 00:00:11,790
Jsi nikdo, Beowulfe.

3
00:00:11,830 --> 00:00:13,790
Tvůj otec byl nikdo.

4
00:00:13,830 --> 00:00:15,830
Zabte ho.

5
00:00:15,910 --> 00:00:19,190
Dokud jsem tu rychtářem,
žádná krev se tu prolévat nebude.

6
00:00:19,230 --> 00:00:21,670
- Přišel jsem za Hrothgarem.
- Hrothgar je mrtev.

7
00:00:21,710 --> 00:00:23,710
Jeden zeman vládne všem.
Proč ne ty?

8
00:00:23,750 --> 00:00:25,955
Čekala jsi někoho jiného?
Viděl jsem tě.

9
00:00:25,956 --> 00:00:27,467
Bavila jsem se.

10
00:00:27,468 --> 00:00:29,747
- Jsi jiná než předchozí léčitelka.
- Já vím.

11
00:00:29,748 --> 00:00:30,787
Je tvůj.

12
00:00:30,788 --> 00:00:32,028
Bahenní zabil Bayena.

13
00:00:32,070 --> 00:00:36,470
Nebudu-li pomstěn...
nikdy nevstoupím do Síní mrtvých.

14
00:00:36,510 --> 00:00:38,670
Pomstím tě.

15
00:00:38,710 --> 00:00:41,150
To zranění nezpůsobila bestie.
Byl bodnut.

16
00:00:41,190 --> 00:00:42,790
Nepatříš sem.
A nikdy nepatřil.

17
00:00:42,830 --> 00:00:47,150
Slean je tvůj nevlastní bratr.
Má krev ti proudí v žilách. Můj synu.

18
00:00:47,190 --> 00:00:50,590
Herot tě bude potřebovat.
A ty přijdeš.

19
00:02:16,390 --> 00:02:21,790
Dnes... Hrothgar, zeman z Herotu,

20
00:02:21,830 --> 00:02:24,030
vstoupí do Síně mrtvých.

21
00:02:24,870 --> 00:02:26,990
Ale můj manžel vás neopustil.

22
00:02:28,310 --> 00:02:30,310
Vezmi meč svého otce.

23
........