1
00:00:02,901 --> 00:00:04,370
V minulých dílech...

2
00:00:04,455 --> 00:00:08,065
Vy, kanálový krysy,
jste chtěli oškubat zlatou husu.

3
00:00:09,569 --> 00:00:11,146
Drž se od vody.

4
00:00:11,256 --> 00:00:15,107
Zaznamenala-li ten nouzový signál tvá
přítelkyně, bude litovat hodně dlouho.

5
00:00:15,148 --> 00:00:16,765
- Já to udělal.
<i>- Prosím pomozte mi.</i>

6
00:00:16,845 --> 00:00:19,665
- Všechno to má něco společného s ní.
- Musíš s tím jít výš.

7
00:00:19,724 --> 00:00:23,814
Možná. Do té doby budu dělat to
nejlepší, co moje ubohé já svede.

8
00:00:23,884 --> 00:00:26,795
Předtím než odletěla,
chtěla spojit s nějakým překupníkem dat.

9
00:00:26,861 --> 00:00:29,196
Ochomýtala se kolem některých
zatvrzelých SVP.

10
00:00:29,286 --> 00:00:30,571
Anderson Dawes.

11
00:00:30,654 --> 00:00:32,825
Julie Maová byla jednou z našich.

12
00:00:32,885 --> 00:00:36,653
O ni se postarám já,
ty si vem na starost Filata Kothariho.

13
00:00:37,293 --> 00:00:40,636
Jdi si pro svou spravedlnost.
Vychutnej si to.

14
00:00:40,715 --> 00:00:43,307
<i>Nepoznáváme signaturu motorů
a nemáme vizuální identifikaci.</i>

15
00:00:43,405 --> 00:00:45,862
Někdo tam má
novou flotilu válečných lodí.

16
00:00:46,369 --> 00:00:48,431
Nejsem pilot.
Pilotovat musí někdo jiný.

17
00:00:48,551 --> 00:00:50,821
- Myslím, že nejsem...
- Dostaň nás odtud! - Jak si přeješ.

18
00:00:58,142 --> 00:01:00,581
<i>A bude vám zaručeno
bezpečné přistání na Tychu.</i>

19
00:01:00,654 --> 00:01:03,371
<i>Máte mé čestné slovo,
že vám nebude ublíženo.</i>

20
00:01:03,438 --> 00:01:05,221
Znám lidi s cíli.

21
00:01:05,318 --> 00:01:07,633
S takovými,
které mohou druhé zabít.

........