1
00:00:00,120 --> 00:00:01,960
Všichni byli zabiti pistolí.

2
00:00:02,200 --> 00:00:03,280
Viděli jste v předchozích dílech...

3
00:00:03,520 --> 00:00:05,920
Našli jsme 21 těl.
Jedno chybí.

4
00:00:06,520 --> 00:00:09,040
To ty jsi unesla to dítě.
Proč ho chceš?

5
00:00:09,280 --> 00:00:13,000
Bez něj nemůžu najít cestu..
Pomoz mi, a pak odejdeme.

6
00:00:14,640 --> 00:00:16,080
Audrey je u mě doma.

7
00:00:17,600 --> 00:00:19,640
– Kam mě to berou?
– Rozhodla jsi se správně.

8
00:00:19,880 --> 00:00:22,160
Také někoho hledám.
Můžu ti pomoct.

9
00:00:22,400 --> 00:00:24,360
Tvůj otec zemřel, když praskla přehrada?

10
00:00:24,680 --> 00:00:26,400
Ne. On jí navrhl.

11
00:00:26,640 --> 00:00:28,760
Jestli pochopím tu souvislost,

12
00:00:29,000 --> 00:00:31,960
Tak budu vědět místo a čas,
kdy se Camille a Claire vrátí.

13
00:00:32,200 --> 00:00:33,720
Odejdeme odsud.

14
00:00:33,960 --> 00:00:35,480
Nenechají nás.

15
00:00:35,960 --> 00:00:39,440
Odcházím.
Julii se něco stane.

16
00:00:39,680 --> 00:00:44,160
Julie se na Vás přišla podívat.
Nemohli jsme najít žádné příbuzné.

17
00:00:44,400 --> 00:00:46,080
To dítě by s tebou bylo nešťastné.

18
00:00:46,960 --> 00:00:48,200
Jaké dítě?

19
00:00:48,440 --> 00:00:50,440
To které jsi čekala, když tě ten muž napadl.

20
00:00:51,000 --> 00:00:52,720
Tys je zabil!

00:00:54,658 --> 00:01:09,856
Titulky přeložila TheEissy

21
00:01:11,760 --> 00:01:15,795
Před 10 lety

22
00:01:27,160 --> 00:01:28,480
Nechoďte tam.

23
........