1
00:00:00,052 --> 00:00:01,754
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:01,783 --> 00:00:04,929
Chraň Elizabeth
a až nastane čas,

3
00:00:05,028 --> 00:00:07,965
zajisti, že se Karakurt
dostane bezpečně do FBI.

4
00:00:08,265 --> 00:00:09,687
Kde je Reven Wrightová?

5
00:00:09,813 --> 00:00:13,274
Když jsme spolu naposledy mluvily,
zmínila nějakého Tommyho Markina.

6
00:00:13,394 --> 00:00:15,205
Laura Hitchinová patří ke Spolku.

7
00:00:15,325 --> 00:00:18,838
Proč by měla Venezuela souhlasit
s tak směšným návrhem?

8
00:00:18,840 --> 00:00:23,317
Kvůli schopnosti vytisknout si
tolik bankovek, kolik chcete.

9
00:00:23,437 --> 00:00:26,164
Elizabeth Keenová, jsem tady,
abych tě převezl k soudu,

10
00:00:26,284 --> 00:00:28,447
kde budeš držena během slyšení.

11
00:00:29,450 --> 00:00:30,742
Svolej svůj tým.

12
00:00:30,862 --> 00:00:32,618
Je na čase zničit Spolek.

13
00:00:35,150 --> 00:00:36,895
Máte zpoždění.

14
00:00:41,395 --> 00:00:45,197
Buďte na to opatrný.
K upgradu se nedostanu...

15
00:01:37,196 --> 00:01:39,049
Holka podle mého gusta.

16
00:01:52,832 --> 00:01:54,432
Zdravím vás, Harolde.

17
00:01:54,434 --> 00:01:58,351
Vzhledem k situaci vypadáte dobře.
Díky všem, že jste přišli.

18
00:01:58,471 --> 00:02:03,684
Omlouvám se za ta bezpečnostní opatření,
ale moje lepší polovička na tom trvala.

19
00:02:03,804 --> 00:02:09,128
Sám fakt, že jste tady,
je ukázkou hlubokého zájmu

20
00:02:09,248 --> 00:02:12,116
o bezpečí a zdraví Elizabeth Keenové.

21
00:02:12,118 --> 00:02:15,920
Ukazuje se, že hrozba je mnohem silnější,

22
00:02:15,922 --> 00:02:19,666
je o tolik těžší se k ní dostat,
že si to ani neumíte představit.

23
........