1
00:00:03,901 --> 00:00:05,370
V minulých dílech...

2
00:00:05,455 --> 00:00:09,065
Vy, kanálový krysy,
jste chtěli oškubat zlatou husu.

3
00:00:10,569 --> 00:00:12,146
Drž se od vody.

4
00:00:12,256 --> 00:00:16,107
Zaznamenala-li ten nouzový signál tvá
přítelkyně, bude litovat hodně dlouho.

5
00:00:16,148 --> 00:00:17,765
- Já to udělal.
<i>- Prosím pomozte mi.</i>

6
00:00:17,845 --> 00:00:20,665
- Všechno to má něco společného s ní.
- Musíš s tím jít výš.

7
00:00:20,724 --> 00:00:24,814
Možná. Do té doby budu dělat to
nejlepší, co moje ubohé já svede.

8
00:00:24,884 --> 00:00:27,795
Předtím než odletěla,
chtěla spojit s nějakým překupníkem dat.

9
00:00:27,861 --> 00:00:30,196
Ochomýtala se kolem některých
zatvrzelých SVP.

10
00:00:30,286 --> 00:00:31,571
Anderson Dawes.

11
00:00:31,654 --> 00:00:33,825
Julie Maová byla jednou z našich.

12
00:00:33,885 --> 00:00:37,653
O ni se postarám já,
ty si vem na starost Filata Kothariho.

13
00:00:38,293 --> 00:00:41,636
Jdi si pro svou spravedlnost.
Vychutnej si to.

14
00:00:41,715 --> 00:00:44,307
<i>Nepoznáváme signaturu motorů
a nemáme vizuální identifikaci.</i>

15
00:00:44,405 --> 00:00:46,862
Někdo tam má
novou flotilu válečných lodí.

16
00:00:47,369 --> 00:00:49,431
Nejsem pilot.
Pilotovat musí někdo jiný.

17
00:00:49,551 --> 00:00:51,821
- Myslím, že nejsem...
- Dostaň nás odtud! - Jak si přeješ.

18
00:00:59,296 --> 00:01:01,735
<i>A bude vám zaručeno
bezpečné přistání na Tychu.</i>

19
00:01:01,785 --> 00:01:04,502
<i>Máte mé čestné slovo,
že vám nebude ublíženo.</i>

20
00:01:04,577 --> 00:01:06,360
Znám lidi s cíli.

21
00:01:06,410 --> 00:01:08,725
S takovými,
které mohou druhé zabít.

........