1
00:00:00,852 --> 00:00:02,554
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:02,583 --> 00:00:05,729
Chraň Elizabeth
a až nastane čas,

3
00:00:05,828 --> 00:00:08,765
zajisti, že se Karakurt
dostane bezpečně do FBI.

4
00:00:09,065 --> 00:00:10,487
Kde je Reven Wrightová?

5
00:00:10,613 --> 00:00:14,074
Když jsme spolu naposledy mluvily,
zmínila nějakého Tommyho Markina.

6
00:00:14,194 --> 00:00:16,005
Laura Hitchinová patří ke Spolku.

7
00:00:16,125 --> 00:00:19,638
Proč by měla Venezuela souhlasit
s tak směšným návrhem?

8
00:00:19,640 --> 00:00:24,117
Kvůli schopnosti vytisknout si
tolik bankovek, kolik chcete.

9
00:00:24,237 --> 00:00:26,964
Elizabeth Keenová, jsem tady,
abych tě převezl k soudu,

10
00:00:27,084 --> 00:00:29,247
kde budeš držena během slyšení.

11
00:00:30,250 --> 00:00:31,542
Svolej svůj tým.

12
00:00:31,662 --> 00:00:33,418
Je na čase zničit Spolek.

13
00:00:35,250 --> 00:00:36,995
Máte zpoždění.

14
00:00:41,495 --> 00:00:45,297
Buďte na to opatrný.
K upgradu se nedostanu...

15
00:01:36,946 --> 00:01:39,149
Holka podle mého gusta.

16
00:01:52,332 --> 00:01:53,932
Zdravím vás, Harolde.

17
00:01:53,934 --> 00:01:57,851
Vzhledem k situaci vypadáte dobře.
Díky všem, že jste přišli.

18
00:01:57,971 --> 00:02:03,184
Omlouvám se za ta bezpečnostní opatření,
ale moje lepší polovička na tom trvala.

19
00:02:03,304 --> 00:02:08,628
Sám fakt, že jste tady,
je ukázkou hlubokého zájmu

20
00:02:08,748 --> 00:02:11,616
o bezpečí a zdraví Elizabeth Keenové.

21
00:02:11,618 --> 00:02:15,420
Ukazuje se, že hrozba je mnohem silnější,

22
00:02:15,422 --> 00:02:18,848
je o tolik těžší se k ní dostat,
že si to ani neumíte představit.

23
........