1
00:00:24,374 --> 00:00:28,374
Family Guy 14x12
Scammed Yankees

2
00:00:28,375 --> 00:00:33,375
www.familyguy.cz

3
00:00:33,376 --> 00:00:38,312
A nyní zpět k NBA
na TNT...na LSD.

4
00:00:40,016 --> 00:00:42,916
Kámo, úplně šílím.

5
00:00:42,952 --> 00:00:46,754
Dobrá, má matka dorazí za
chvíli kvůli našemu dni v lázních.

6
00:00:46,789 --> 00:00:48,756
"Lázně," L-Á-Z-N-Ě.

7
00:00:48,791 --> 00:00:51,225
Ano, správně, Petere.

8
00:00:51,260 --> 00:00:53,627
A nezapomeň, že když
budeme na masážích,

9
00:00:53,663 --> 00:00:55,629
tak ty strávíš celá
den s mým tátou.

10
00:00:55,665 --> 00:00:57,631
Ale ne, já s ních
nechci být.

11
00:00:57,667 --> 00:00:59,466
On není nikde lechtivý.

12
00:00:59,502 --> 00:01:01,468
Podívej, omlouvám se,
ale máma říkala,

13
00:01:01,504 --> 00:01:03,303
že ho už nemůže
nechat doma o samotě.

14
00:01:03,339 --> 00:01:07,041
Minule začal šílet
a přesouval nábytek.

15
00:01:07,076 --> 00:01:09,410
Tančím, chodím

16
00:01:09,445 --> 00:01:12,413
Přesouvám nábytek

17
00:01:12,448 --> 00:01:15,249
Babs nakupuje

18
00:01:15,284 --> 00:01:17,818
Já pustil ptáka z klece

19
00:01:20,289 --> 00:01:21,655
Ahoj, zlato.

20
00:01:21,691 --> 00:01:23,657
Vždy zapomenu,

21
00:01:23,693 --> 00:01:26,160
že u vás se vstoupí
přímo do obýváku.

22
00:01:26,195 --> 00:01:27,594
Hej, máš náplast?

23
00:01:27,630 --> 00:01:29,430
........