1
00:00:51,185 --> 00:00:53,103
Agente Davisone!
Potřebuju pomoc.

2
00:00:53,104 --> 00:00:54,237
No tak!

3
00:00:54,240 --> 00:00:55,689
No tak, no tak.

4
00:00:56,658 --> 00:00:58,908
No tak, no tak, no tak.

5
00:01:07,085 --> 00:01:08,784
Objednala jsem si kávu.

6
00:01:09,408 --> 00:01:11,908
Šílená noc. Kéž bys tu byla.

7
00:01:15,126 --> 00:01:16,626
Díky. Zahřejte se.

8
00:01:21,634 --> 00:01:23,216
Ahoj, cizinko.

9
00:01:25,804 --> 00:01:26,969
Jacksone?

10
00:01:26,972 --> 00:01:28,055
Líbí se mi ta blond.

11
00:01:28,057 --> 00:01:29,305
Sluší ti.

12
00:01:30,308 --> 00:01:32,224
Co tady děláš?

13
00:01:32,227 --> 00:01:34,860
Předvolali mě na tvoje
zítřejší 5K1 slyšení.

14
00:01:34,862 --> 00:01:36,662
Jsem jeden ze svědků
o tvém charakteru.

15
00:01:36,664 --> 00:01:38,497
Věřila bys tomu?

16
00:01:38,500 --> 00:01:40,567
Prokurátor musí vědět,
že jsme spolu chodili.

17
00:01:40,569 --> 00:01:42,502
Zřejmě doufá,
že o mě máš informace,

18
00:01:42,503 --> 00:01:44,771
které poruší podmínky
mojí dohody s FBI.

19
00:01:44,772 --> 00:01:46,072
No, tak to doufá špatně.

20
00:01:46,073 --> 00:01:48,375
FBI tě přinutila
ukončit náš vztah.

21
00:01:48,377 --> 00:01:49,942
Neměla jsem na výběr.

22
00:01:49,944 --> 00:01:51,844
Vždycky máš na výběr.

23
00:01:51,847 --> 00:01:55,281
FBI...to nejsou tví lidé.

24
........