1
00:00:01,120 --> 00:00:04,937
Vymysli si výmluvu,
abys nemusela být v porotě, Jess.

2
00:00:04,961 --> 00:00:07,328
- Prosím, potřebuji tě.
- Ne, Nicku.

3
00:00:07,352 --> 00:00:08,843
Je to právo a privilegium.

4
00:00:08,859 --> 00:00:10,826
V Jihoafrické republice
ani nemají porotu.

5
00:00:10,861 --> 00:00:12,608
Mají soudce a dva přísedící.

6
00:00:12,633 --> 00:00:16,368
- Bože, já bych tě jako dítě šikanoval.
- Být v porotě má být obětí.

7
00:00:16,403 --> 00:00:20,428
Byla bych ráda v práci a účastnila
se týdnu na povzbuzení ducha?

8
00:00:20,453 --> 00:00:21,476
Ano, byla.

9
00:00:21,501 --> 00:00:24,023
V minulosti jsem z toho
měla pamětihodné zážitky.

10
00:00:30,017 --> 00:00:31,984
Je to jen jeden den,
budeš beze mě v pohodě.

11
00:00:32,019 --> 00:00:33,952
Teď, když jsou
Cece a Schmidt zasnoubení,

12
00:00:33,988 --> 00:00:37,445
tak je tady pořád
a její věci jsou všude.

13
00:00:37,470 --> 00:00:38,929
Máš pravdu,
je to sexy nepořádnice.

14
00:00:38,954 --> 00:00:41,637
Od tý doby, co jí narostly prsa
jí lidi přestali nutit do dělání věcí.

15
00:00:41,662 --> 00:00:43,896
Ne, ne, ne,
to není omluva.

16
00:00:43,931 --> 00:00:46,318
Když mi narostly prsa,
tak mi lidi začali dávat věci,

17
00:00:46,343 --> 00:00:48,267
a byl jsem nepořádný,
ale musíš z toho vyrůst.

18
00:00:48,302 --> 00:00:50,269
- To není to samé.
- Jsou to jen prsa.

19
00:00:50,304 --> 00:00:52,271
Slibuju ti, že až se
dneska večer vrátím z poroty,

20
00:00:52,306 --> 00:00:55,164
tak jí to vysvětlím způsobem,
který poslechne.

21
00:00:55,189 --> 00:00:57,676
Na rozdíl od tvého,
........