1
00:00:00,120 --> 00:00:03,937
Vymysli si výmluvu,
abys nemusela být v porotě, Jess.

2
00:00:03,961 --> 00:00:06,328
- Prosím, potřebuji tě.
- Ne, Nicku.

3
00:00:06,352 --> 00:00:07,843
Je to právo a privilegium.

4
00:00:07,859 --> 00:00:09,826
V Jihoafrické republice
ani nemají porotu.

5
00:00:09,861 --> 00:00:11,608
Mají soudce a dva přísedící.

6
00:00:11,633 --> 00:00:15,368
- Bože, já bych tě jako dítě šikanoval.
- Být v porotě má být obětí.

7
00:00:15,403 --> 00:00:19,428
Byla bych ráda v práci a účastnila
se týdnu na povzbuzení ducha?

8
00:00:19,453 --> 00:00:20,476
Ano, byla.

9
00:00:20,501 --> 00:00:23,023
V minulosti jsem z toho
měla pamětihodné zážitky.

10
00:00:29,017 --> 00:00:30,984
Je to jen jeden den,
budeš beze mě v pohodě.

11
00:00:31,019 --> 00:00:32,952
Teď, když jsou
Cece a Schmidt zasnoubení,

12
00:00:32,988 --> 00:00:36,445
tak je tady pořád
a její věci jsou všude.

13
00:00:36,470 --> 00:00:37,929
Máš pravdu,
je to sexy nepořádnice.

14
00:00:37,954 --> 00:00:40,637
Od tý doby, co jí narostly prsa
jí lidi přestali nutit do dělání věcí.

15
00:00:40,662 --> 00:00:42,896
Ne, ne, ne,
to není omluva.

16
00:00:42,931 --> 00:00:45,318
Když mi narostly prsa,
tak mi lidi začali dávat věci,

17
00:00:45,343 --> 00:00:47,267
a byl jsem nepořádný,
ale musíš z toho vyrůst.

18
00:00:47,302 --> 00:00:49,269
- To není to samé.
- Jsou to jen prsa.

19
00:00:49,304 --> 00:00:51,271
Slibuju ti, že až se
dneska večer vrátím z poroty,

20
00:00:51,306 --> 00:00:54,164
tak jí to vysvětlím způsobem,
který poslechne.

21
00:00:54,189 --> 00:00:56,676
Na rozdíl od tvého,
........