1
00:00:03,410 --> 00:00:05,860
<i>V predchádzajúcich častiach The Expanse...</i>

2
00:00:05,895 --> 00:00:08,844
<i>Poskytol som prieskumnú
loď pre OPA.</i>

3
00:00:08,879 --> 00:00:10,981
Tá loď sa volá Scopuli.

4
00:00:11,015 --> 00:00:14,821
Potrebujem túto fregatu na záchranu jediného
kto prežil, Lionela Polanskeho.

5
00:00:14,856 --> 00:00:19,133
Potrebujem vedieť kto zabil mojich
priateľov. Potrebujem vedieť pravdu.

6
00:00:19,168 --> 00:00:20,651
Vyzdvihnem vášho človeka.

7
00:00:22,869 --> 00:00:25,055
Porozprávajme sa o Julie Maovej.

8
00:00:25,090 --> 00:00:25,931
Je nažive?

9
00:00:25,966 --> 00:00:29,732
Keby tu teraz bola,
napľula by ti do tváre.

10
00:00:29,767 --> 00:00:32,868
Si zosobnením toho,
čím pohŕdala.

11
00:00:35,325 --> 00:00:38,338
Potrebujem si požičať
vášho špicľa na stanicu Tycho.

12
00:00:38,453 --> 00:00:40,257
<i>Fred Johnson sa otočil Zemi chrbtom.</i>

13
00:00:40,313 --> 00:00:41,849
<i>OPA zabila tvojho syna.</i>

14
00:00:41,899 --> 00:00:43,193
<i>Si si istá, že to nie je osobné?</i>

15
00:00:43,228 --> 00:00:44,907
To máš teda pravdu,
že je to osobné.

16
00:00:44,942 --> 00:00:46,934
Ja som zaznamenal ten
núdzový signál na Cant.

17
00:00:46,969 --> 00:00:48,587
Som rád, že sme si to vyjasnili.

18
00:00:48,622 --> 00:00:49,955
Vedela som to.

19
00:00:50,021 --> 00:00:51,905
Prečo si mi to nepovedala?

20
00:00:52,217 --> 00:00:53,684
Bála si sa ma.

21
00:00:53,719 --> 00:00:55,167
<i>Premýšľal som nad tým ...</i>

22
00:00:55,202 --> 00:00:58,906
<i>Vedci na Phoebe niečo objavia.
OPA sa o tom dozvie,</i>

23
00:00:58,987 --> 00:01:00,556
vyšlú čatu, aby to ukradla.
........