1
00:00:00,595 --> 00:00:03,328
My za to môžeme, Sam.
Čo rozbiješ, to si kúpiš.

2
00:00:03,331 --> 00:00:06,914
Vypustil som na tento svet takú silu,
ktorá ho môže zničiť.

3
00:00:06,987 --> 00:00:10,489
Viem, že sme ju vypustili my
a za každú cenu ju vrátime späť.

4
00:00:10,490 --> 00:00:12,430
DOTERAJŠIA CESTA

5
00:00:41,021 --> 00:00:47,993
Aby mohol stvoriť svet, musel
Boh zradiť temnotu...svoju sestru.

6
00:00:49,830 --> 00:00:52,564
- Čo to bolo?
- Budúcnosť. Sme prepojení.

7
00:00:52,566 --> 00:00:55,801
- Ty si ma oslobodil.
- Nie, to bola nehoda.

8
00:00:55,803 --> 00:01:00,606
Bol to osud. Nedá sa mi odolať.

9
00:01:03,310 --> 00:01:07,613
V pekle je klietka, kde držia
Lucifera. A bol som v nej.

10
00:01:07,615 --> 00:01:10,249
Myslím, že Boh chce,
aby som išiel naspäť.

11
00:01:10,251 --> 00:01:11,584
Je taký mužný.

12
00:01:11,586 --> 00:01:14,987
Do hlavy sa ti nedostal Boh, Sam.
Ale ja.

13
00:01:14,989 --> 00:01:20,626
Nikdy s tebou nebol.
Vždy som to bol len ja.

14
00:01:20,628 --> 00:01:22,628
Takže zrejme som tvojou jedinou nádejou.

15
00:01:22,630 --> 00:01:25,164
- To sa nikdy nestane.
- Pokojne sa usaď, kamoško.

16
00:01:27,500 --> 00:01:29,900
TERAZ

17
00:01:36,976 --> 00:01:38,443
No teda.

18
00:01:46,220 --> 00:01:48,587
Mami!
Mami, dostal som figúrku Sama!

19
00:01:52,293 --> 00:01:54,226
To sa máš, srdiečko.

20
00:02:06,807 --> 00:02:08,273
Santa!

21
00:02:10,077 --> 00:02:11,677
Šťastné a veselé!

22
00:02:13,881 --> 00:02:15,781
Čo si mi doniesol?
Čo si mi doniesol?
........