1
00:00:03,410 --> 00:00:05,860
<i>V minulých dílech The Expanse...</i>

2
00:00:05,895 --> 00:00:08,844
<i>Poskytl jsem průzkumnou
loď pro OPA.</i>

3
00:00:08,879 --> 00:00:10,981
Ta loď se jmenuje Scopuli.

4
00:00:11,015 --> 00:00:14,821
Potřebuji tuto fregatu na záchranu jediného
kdo přežil, Lionela Polanskeho.

5
00:00:14,856 --> 00:00:19,133
Potřebuji vědět, kdo zabil mé
přátele. Potřebuji znát pravdu.

6
00:00:19,168 --> 00:00:20,651
Vyzvednu vašeho člověka.

7
00:00:22,869 --> 00:00:25,055
Promluvíme si o Julii Maové.

8
00:00:25,090 --> 00:00:25,931
Žije?

9
00:00:25,966 --> 00:00:29,732
Kdyby tu teď byla,
plivla by ti do tváře.

10
00:00:29,767 --> 00:00:32,868
Jsi zosobněním toho,
čím pohrdala.

11
00:00:35,325 --> 00:00:38,338
Potřebuji si půjčit
vašeho špeha na stanici Tycho.

12
00:00:38,453 --> 00:00:40,257
<i>Fred Johnson se otočil zády k Zemi.</i>

13
00:00:40,313 --> 00:00:41,849
<i>OPA zabila tvého syna.</i>

14
00:00:41,899 --> 00:00:43,193
<i>Víš jistě, že to není osobní?</i>

15
00:00:43,228 --> 00:00:44,907
To máš teda pravdu,
že je to osobní.

16
00:00:44,942 --> 00:00:46,934
Ja jsem zaznamenal jen
nouzový signál na Cantu.

17
00:00:46,969 --> 00:00:48,587
Jsem rád, že jsme si to vyjasnili.

18
00:00:48,622 --> 00:00:49,955
Věděla jsem to.

19
00:00:50,021 --> 00:00:51,905
Proč jsi mi to neřekla?

20
00:00:52,217 --> 00:00:53,684
Bála ses mě.

21
00:00:53,719 --> 00:00:55,167
<i>Přemýšlel jsem o tom ...</i>

22
00:00:55,202 --> 00:00:58,906
<i>Vědci na Phoebe něco objeví.
OPA se o tom dozví,</i>

23
00:00:58,987 --> 00:01:00,556
vyšlou četu, aby to ukradla.
........