1
00:00:03,410 --> 00:00:05,750
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:05,925 --> 00:00:08,805
Poskytl jsem SVP loď
na průzkumnou misi.

3
00:00:08,886 --> 00:00:10,831
Jmenovala se Scopuli.

4
00:00:10,999 --> 00:00:14,780
Potřebuju tuhle fregatu, abych vyzvedl
jediného přeživšího. Lionela Polanskiho.

5
00:00:14,856 --> 00:00:19,133
Musím vědět, kdo zabil mé přátele.
Chci znát pravdu.

6
00:00:19,281 --> 00:00:21,378
Vyzvednu vašeho operativce.

7
00:00:23,019 --> 00:00:26,040
- Promluvíme si o Julie Maové.
- Je naživu?

8
00:00:26,107 --> 00:00:29,742
Kdyby tu teď byla,
plivla by ti do ksichtu.

9
00:00:29,829 --> 00:00:32,261
Jsi zosobněním všeho, čím opovrhovala.

10
00:00:35,347 --> 00:00:38,360
Musím si vypůjčit tvého špeha
na stanici Tycho.

11
00:00:38,453 --> 00:00:41,824
Fred Johnson se k Zemi obrátil zády.
SVP ti zabilo syna.

12
00:00:41,929 --> 00:00:45,054
- Jsi si jistá, že to není osobní?
- To si buď jistý, že je to osobní.

13
00:00:45,114 --> 00:00:48,653
- Já zapsal ten signál na Cant.
- Jsem rád, že v tom máme jasno.

14
00:00:48,763 --> 00:00:50,096
Věděla jsem to.

15
00:00:50,231 --> 00:00:52,122
Proč jsi mi to neřekla?

16
00:00:52,412 --> 00:00:53,816
Bála ses mě...

17
00:00:53,905 --> 00:00:55,205
Přišel jsem na to.

18
00:00:55,271 --> 00:00:57,318
Vědci na Phoebe něco objeví,

19
00:00:57,396 --> 00:01:00,623
SVP to zvětří a pošle tam
své poskoky, aby to ukradli.

20
00:01:00,706 --> 00:01:04,019
Vymaž případy detektiva Millera
a zruš mu bezpečnostní prověrky.

21
00:01:04,201 --> 00:01:06,035
Máš padáka.

22
00:01:21,095 --> 00:01:23,298
Býval jsem v tom dobrý.

23
........