1
00:00:01,157 --> 00:00:03,441
- Zůstaňte na místě!
- K zemi!

2
00:00:05,610 --> 00:00:07,810
Specializovaná eskortní agentura,
jenom při velmi bohaté.

3
00:00:07,862 --> 00:00:09,395
Alex nepoužíval eskorty.

4
00:00:09,447 --> 00:00:12,440
Musím si koupit baterii do laptopu.

5
00:00:12,492 --> 00:00:15,192
'Vzal jsem něco... z té půdy.'

6
00:00:15,244 --> 00:00:17,486
Zamčený váleček.

7
00:00:17,538 --> 00:00:21,073
- Je k tomu kód.
-Který ty neznáš? - Ne.

8
00:00:21,125 --> 00:00:24,285
Prošel jsem každý náš rozhovor, každé slovo.

9
00:00:24,337 --> 00:00:28,091
Danny, musíš na
to přijít, jen ty můžeš.

10
00:00:30,051 --> 00:00:32,751
Věděl jsi, že jsem býval v depresi?!

11
00:00:32,804 --> 00:00:35,296
Věděl jsi, že jsem pil?!

12
00:00:35,348 --> 00:00:37,631
Osobně jsem Alexe neznala.

13
00:00:37,683 --> 00:00:40,926
Není mnoho studentů, kteří u nás začnou v 15.

14
00:00:40,978 --> 00:00:42,928
Zavraždili ho.

15
00:00:44,107 --> 00:00:46,515
Takže vy chcete mluvit s jeho profesorem?

16
00:00:46,567 --> 00:00:48,058
Marcus Shore.

17
00:00:48,111 --> 00:00:50,352
Proč ho zabili?

18
00:00:50,405 --> 00:00:52,021
Nevím.

19
00:00:52,073 --> 00:00:53,481
Ať už Alex objevil cokoliv,

20
00:00:53,533 --> 00:00:57,610
cokoliv to bylo, cokoliv
to je, nikdo nechce, aby se o tom vědělo.

21
00:00:57,662 --> 00:01:00,321
Nestojíme proti jedné výzvědné službě

22
00:01:00,373 --> 00:01:02,948
ale proti všem.

23
00:01:03,709 --> 00:01:05,743
Potřebuju informace.

24
00:01:05,795 --> 00:01:09,371
Co to znamená? To znamená,
........