1
00:00:04,487 --> 00:00:06,827
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:06,925 --> 00:00:09,805
Poskytl jsem SVP loď
na průzkumnou misi.

3
00:00:09,886 --> 00:00:11,831
Jmenovala se Scopuli.

4
00:00:11,999 --> 00:00:15,780
Potřebuju tuhle fregatu, abych vyzvedl
jediného přeživšího. Lionela Polanskiho.

5
00:00:15,856 --> 00:00:20,133
Musím vědět, kdo zabil mé přátele.
Chci znát pravdu.

6
00:00:20,281 --> 00:00:22,378
Vyzvednu vašeho operativce.

7
00:00:24,019 --> 00:00:27,040
- Promluvíme si o Julie Maové.
- Je naživu?

8
00:00:27,107 --> 00:00:30,742
Kdyby tu teď byla,
plivla by ti do ksichtu.

9
00:00:30,829 --> 00:00:33,261
Jsi zosobněním všeho, čím opovrhovala.

10
00:00:36,347 --> 00:00:39,360
Musím si vypůjčit tvého špeha
na stanici Tycho.

11
00:00:39,453 --> 00:00:42,824
Fred Johnson se k Zemi obrátil zády.
SVP ti zabilo syna.

12
00:00:42,929 --> 00:00:46,054
- Jsi si jistá, že to není osobní?
- To si buď jistý, že je to osobní.

13
00:00:46,114 --> 00:00:49,653
- Já zapsal ten signál na Cant.
- Jsem rád, že v tom máme jasno.

14
00:00:49,763 --> 00:00:51,096
Věděla jsem to.

15
00:00:51,231 --> 00:00:53,122
Proč jsi mi to neřekla?

16
00:00:53,412 --> 00:00:54,816
Bála ses mě...

17
00:00:54,905 --> 00:00:56,205
Přišel jsem na to.

18
00:00:56,271 --> 00:00:58,318
Vědci na Phoebe něco objeví,

19
00:00:58,396 --> 00:01:01,623
SVP to zvětří a pošle tam
své poskoky, aby to ukradli.

20
00:01:01,706 --> 00:01:05,019
Vymaž případy detektiva Millera
a zruš mu bezpečnostní prověrky.

21
00:01:05,201 --> 00:01:07,035
Máš padáka.

22
00:01:22,095 --> 00:01:24,298
Býval jsem v tom dobrý.

23
........