1
00:00:01,426 --> 00:00:03,278
Chili, meškala si na šichtu.

2
00:00:03,294 --> 00:00:05,548
- Viem, päť minút.
- Chili! Toto je prvé varovanie!

3
00:00:05,564 --> 00:00:06,974
Chili je nejaká nabrúsená.

4
00:00:06,990 --> 00:00:08,528
Je mimo viac, než je normálne.

5
00:00:08,544 --> 00:00:09,919
Čokoľvek sa s ňou deje,

6
00:00:09,935 --> 00:00:11,788
nemyslím si, že to má
niečo spoločné s nami.

7
00:00:11,804 --> 00:00:13,290
- Ó môj bože!
- Herrmann!

8
00:00:13,305 --> 00:00:15,013
Freddie ma bodol.

9
00:00:15,748 --> 00:00:17,593
Priviedol som Freddieho na stanicu.

10
00:00:17,608 --> 00:00:19,429
- Je to kvôli mne.
- Hej.

11
00:00:19,444 --> 00:00:21,491
Nie som pripravený
odpustiť tomu chlapcovi,

12
00:00:21,506 --> 00:00:25,381
ale som si zpekla istý,
že to nebola tvoja chyba, dobre?

13
00:00:35,760 --> 00:00:37,193
Dobre.

14
00:00:39,923 --> 00:00:41,389
Si si istý, že si pripravený?

15
00:00:41,404 --> 00:00:43,369
Možno by si si mal vziať
ešte pár dní voľna.

16
00:00:43,384 --> 00:00:47,116
Cindy. Doktor povedal,
že som v poriadku.

17
00:00:49,209 --> 00:00:50,999
- Bola si pri tom.
- Ja viem.

18
00:00:51,548 --> 00:00:54,458
Ale Wallace ti povedal, že máš zostať
doma tak dlho, ako potrebuješ.

19
00:00:54,472 --> 00:00:56,020
Nemusíš sa tak ponáhľať späť.

20
00:00:56,036 --> 00:00:58,157
Neponáhľam sa späť.
Ja len...

21
00:01:02,813 --> 00:01:04,891
cítim, že už som pripravený.

22
00:01:06,158 --> 00:01:07,557
Poď sem.

23
........