1
00:00:01,043 --> 00:00:02,794
<i>VIDELI STE V HEROES REBORN:</i>

2
00:00:02,920 --> 00:00:06,632
<i>V poslednej dobe ma sužujú sny.</i>
Z oblohy padá oheň ...

3
00:00:06,673 --> 00:00:10,511
<i>a dvojčatá zachránia svet
v Odesse pod vežou s hodinami.</i>

4
00:00:10,511 --> 00:00:12,095
- Čo to robíš?
- Lúčim sa.

5
00:00:12,095 --> 00:00:14,306
Toto je tvoj dôležitý osud, synak.

6
00:00:14,431 --> 00:00:17,434
Tvoj otec vravieval, že
dokážeš oveľa viac ako on.

7
00:00:17,476 --> 00:00:20,812
<i>Tommy, ja mám riešenie.</i>
Spôsob ako začať odznova po M.L.V.

8
00:00:20,854 --> 00:00:22,105
<i>Volám to Brána.</i>

9
00:00:22,147 --> 00:00:23,273
Kto si?

10
00:00:23,315 --> 00:00:25,067
Bola som Katana Girl.

11
00:00:25,108 --> 00:00:27,110
Boli sme súčasťou
niečoho výnimočného, však?

12
00:00:27,152 --> 00:00:28,862
Veci sa menia, Luke.

13
00:00:34,701 --> 00:00:37,746
<i>Postarám sa o Malinu. Vy ju
musíte zaviesť do nemocnice.</i>

14
00:00:37,788 --> 00:00:40,624
Teraz keď sme uväznili
pána Časopriestoru, ...

15
00:00:40,666 --> 00:00:42,501
<i>sme pripravení ho zapojiť.</i>

16
00:00:43,544 --> 00:00:45,462
Otomo-San! Nie!

17
00:00:45,504 --> 00:00:46,463
Už je čas.

18
00:00:48,215 --> 00:00:51,343
<i>Pomoc! Pomoc!
Pomoc! Prosím!</i>

19
00:00:56,723 --> 00:00:59,476
- Kde sú všetci?
- Evakuovaní.

20
00:00:59,518 --> 00:01:01,562
Všetkých presunuli do úkrytov.

21
00:01:03,730 --> 00:01:08,151
- Čo budeš robiť? - V armáde
som mal záchranársky výcvik.

22
00:01:08,193 --> 00:01:10,028
Ani elektrina nejde.

23
........