1
00:00:01,052 --> 00:00:03,054
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:03,083 --> 00:00:06,229
Chraň Elizabeth
a až nastane čas,

3
00:00:06,328 --> 00:00:09,265
zajisti, že se Karakurt
dostane bezpečně do FBI.

4
00:00:09,565 --> 00:00:10,987
Kde je Reven Wrightová?

5
00:00:11,013 --> 00:00:14,574
Když jsme spolu naposledy mluvily,
zmínila nějakého Tommyho Markina.

6
00:00:14,694 --> 00:00:16,505
Laura Hitchinová patří ke Spolku.

7
00:00:16,625 --> 00:00:20,138
Proč by měla Venezuela souhlasit
s tak směšným návrhem?

8
00:00:20,140 --> 00:00:24,617
Kvůli schopnosti vytisknout si
tolik bankovek, kolik chcete.

9
00:00:24,737 --> 00:00:27,464
Elizabeth Keenová, jsem tady,
abych tě převezl k soudu,

10
00:00:27,584 --> 00:00:29,747
kde budeš držena během slyšení.

11
00:00:30,750 --> 00:00:32,042
Svolej svůj tým.

12
00:00:32,162 --> 00:00:33,918
Je na čase zničit Spolek.

13
00:00:36,250 --> 00:00:37,995
Máte zpoždění.

14
00:00:42,995 --> 00:00:46,797
Buďte na to opatrný.
K upgradu se nedostanu...

15
00:01:38,496 --> 00:01:40,349
Holka podle mého gusta.

16
00:01:54,132 --> 00:01:55,732
Zdravím vás, Harolde.

17
00:01:55,734 --> 00:01:59,651
Vzhledem k situaci vypadáte dobře.
Díky všem, že jste přišli.

18
00:01:59,771 --> 00:02:04,984
Omlouvám se za ta bezpečnostní opatření,
ale moje lepší polovička na tom trvala.

19
00:02:05,104 --> 00:02:10,428
Sám fakt, že jste tady,
je ukázkou hlubokého zájmu

20
00:02:10,548 --> 00:02:13,416
o bezpečí a zdraví Elizabeth Keenové.

21
00:02:13,418 --> 00:02:17,220
Ukazuje se, že hrozba je mnohem silnější,

22
00:02:17,222 --> 00:02:20,966
je o tolik těžší se k ní dostat,
že si to ani neumíte představit.

23
........