1
00:00:00,359 --> 00:00:04,385
Nesnažím sa dostať Chili do problémov,
ale tá žena dnes takmer zomrela.

2
00:00:04,401 --> 00:00:05,578
Odtiaľto to preberám.

3
00:00:05,594 --> 00:00:08,003
Myslím, že si zaslúži trocha súcitu,
po tom všetkom, čím si prešla.

4
00:00:08,038 --> 00:00:09,538
- Čo tím myslíš?
- Chilina sestra.

5
00:00:09,573 --> 00:00:12,041
Jej telo objavili v byte.

6
00:00:12,075 --> 00:00:15,143
To, čo sa stalo Herrmannovi, brácho...
ja som ten, kto to posral.

7
00:00:15,178 --> 00:00:17,408
Freddie nemohol uniknúť tomu,
čo je pre neho prirodzené.

8
00:00:17,424 --> 00:00:19,916
Nie som pripravený
odpustiť tomu chlapcovi.

9
00:00:19,932 --> 00:00:22,002
Alex Wardová,
Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť.

10
00:00:22,018 --> 00:00:25,072
Len zháňam nejakú pomoc
v prebiehajúcom vyšetrovaní.

11
00:00:32,595 --> 00:00:33,895
Je to nádherné mesto.

12
00:00:35,989 --> 00:00:37,493
Áno, to je.

13
00:00:51,420 --> 00:00:53,214
Niečo ti behá po rozume.

14
00:00:56,582 --> 00:00:58,214
To, čo sme dnes zabavili...

15
00:00:58,230 --> 00:00:59,527
Neboj sa.

16
00:01:00,605 --> 00:01:01,917
Postaráme sa o to.

17
00:01:11,399 --> 00:01:13,500
Ahoj Marty, počkáš chvíľku?

18
00:01:16,274 --> 00:01:18,461
Chcem ťa požiadať o láskavosť.

19
00:01:19,082 --> 00:01:20,415
Do toho...

20
00:01:23,097 --> 00:01:24,664
Nebol si tu.

21
00:01:26,259 --> 00:01:28,032
Jasné, nebol zlatíčko.

22
00:01:28,509 --> 00:01:29,740
Ďakujem.

23
00:01:32,446 --> 00:01:33,654
Ahoj.

........