1
00:00:01,359 --> 00:00:05,385
Nesnažím sa dostať Chili do problémov,
ale tá žena dnes takmer zomrela.

2
00:00:05,401 --> 00:00:06,578
Odtiaľto to preberám.

3
00:00:06,594 --> 00:00:09,003
Myslím, že si zaslúži trocha súcitu,
po tom všetkom, čím si prešla.

4
00:00:09,038 --> 00:00:10,538
- Čo tím myslíš?
- Chilina sestra.

5
00:00:10,573 --> 00:00:13,041
Jej telo objavili v byte.

6
00:00:13,075 --> 00:00:16,143
To, čo sa stalo Herrmannovi, brácho...
ja som ten, kto to posral.

7
00:00:16,178 --> 00:00:18,408
Freddie nemohol uniknúť tomu,
čo je pre neho prirodzené.

8
00:00:18,424 --> 00:00:20,916
Nie som pripravený
odpustiť tomu chlapcovi.

9
00:00:20,932 --> 00:00:23,002
Alex Wardová,
Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť.

10
00:00:23,018 --> 00:00:26,072
Len zháňam nejakú pomoc
v prebiehajúcom vyšetrovaní.

11
00:00:33,595 --> 00:00:34,895
Je to nádherné mesto.

12
00:00:36,989 --> 00:00:38,493
Áno, to je.

13
00:00:52,420 --> 00:00:54,214
Niečo ti behá po rozume.

14
00:00:57,582 --> 00:00:59,214
To, čo sme dnes zabavili...

15
00:00:59,230 --> 00:01:00,527
Neboj sa.

16
00:01:01,605 --> 00:01:02,917
Postaráme sa o to.

17
00:01:12,399 --> 00:01:14,500
Ahoj Marty, počkáš chvíľku?

18
00:01:17,274 --> 00:01:19,461
Chcem ťa požiadať o láskavosť.

19
00:01:20,082 --> 00:01:21,415
Do toho...

20
00:01:24,097 --> 00:01:25,664
Nebol si tu.

21
00:01:27,259 --> 00:01:29,032
Jasné, nebol zlatíčko.

22
00:01:29,509 --> 00:01:30,740
Ďakujem.

23
00:01:33,446 --> 00:01:34,654
Ahoj.

........