1
00:00:00,001 --> 00:00:01,740
<i>V minulých dílech:</i>

2
00:00:01,742 --> 00:00:05,620
<i>Bývalý šerif Jimmy Pritchard
dnes spáchal sebevraždu.</i>

3
00:00:07,095 --> 00:00:10,668
Vrátil jste se na začátek.
Máte druhou šanci.

4
00:00:10,670 --> 00:00:14,075
Já vás znám. Vy jste
ta bohatá dvojčata.

5
00:00:14,077 --> 00:00:17,253
Otto přeměnil vaše krvinky,
aby vyléčily mou rakovinu.

6
00:00:17,255 --> 00:00:19,902
Oživila jste mě,
abyste se zachránila?

7
00:00:20,400 --> 00:00:22,453
Je silnější, než jsme mysleli.

8
00:00:25,500 --> 00:00:29,535
- Znal jste mého dědečka?
- Rozhodně se nezabil.

9
00:00:29,537 --> 00:00:31,998
Co máte společného
s mým otcem?

10
00:00:32,000 --> 00:00:35,398
- Kdo sakra jste?
- Jsem šerif Jimmy Pritchard.

11
00:00:35,400 --> 00:00:37,620
Do dvanácti hodin
musíte být zpět v nádrži.

12
00:00:37,622 --> 00:00:39,559
Nastavila jsem vám časovač.

13
00:00:39,700 --> 00:00:42,240
- Neměla jste starost o to,
koho oživit? - Měla jsem snad?

14
00:00:42,242 --> 00:00:44,978
- Běž od něj dál, Gracie.
- Co chceš udělat, Duvale?

15
00:00:44,980 --> 00:00:47,760
Zastřelit vlastního bráchu?
Jsem tvoje rodina.

16
00:00:47,762 --> 00:00:50,461
Myslíte, že to můj syn
jen tak nechá plavat?

17
00:02:03,408 --> 00:02:05,028
Co to dělá?

18
00:02:08,505 --> 00:02:09,913
Proboha.

19
00:02:21,459 --> 00:02:24,667
To je všechno?
Dýško mi nedáte?

20
00:02:25,980 --> 00:02:28,980
Omlouvám se.
Děkuju za...

21
00:02:28,982 --> 00:02:30,355
- Mou krev?
- Ano.

........