1
00:00:00,000 --> 00:00:04,960
Rhedo, jsi jarlem všech lidí a kmenů.

2
00:00:06,040 --> 00:00:08,208
- Roth z Mere.
- Tvůj manžel

3
00:00:08,233 --> 00:00:10,160
slíbil železné zbraně.

4
00:00:10,200 --> 00:00:13,240
Nicméně se nesmí jednat
o prostý dar, ale o věno.

5
00:00:13,280 --> 00:00:15,560
Sňatek mezi
mým synem a jeho dcerou

6
00:00:15,600 --> 00:00:17,600
posilní naši alianci.

7
00:00:17,640 --> 00:00:20,200
Pojedeš do Mere.
A Elvinu vezmi s sebou.

8
00:00:20,240 --> 00:00:22,160
- Proč?
- Vyzná se

9
00:00:22,200 --> 00:00:24,360
a musíš na ni zapomenout.

10
00:00:28,840 --> 00:00:31,120
- Zahlédla jsi něco?
- Nic.

11
00:00:31,160 --> 00:00:33,520
Ty za tím stojíš.
Chtěl ses stát jarlem,

12
00:00:33,560 --> 00:00:36,320
ale nechtěl jsi veřejně
zradit svou sestru.

13
00:00:36,360 --> 00:00:37,800
Vlade byl tvůj člověk.

14
00:00:50,040 --> 00:00:51,720
Potkáme se na cestě do Mere.

15
00:00:51,760 --> 00:00:53,760
Teď musíme předat Gorrikovi věno

16
00:00:53,800 --> 00:00:56,200
a dovést Sleanovu
nevěstu zpět do Herotu.

17
00:00:57,600 --> 00:00:59,600
Co by se tak mohlo stát.

18
00:01:17,960 --> 00:01:20,200
Určitě jdeme správně?

19
00:01:20,240 --> 00:01:22,720
Roth řekl Ostrov dun a to je on.

20
00:01:29,520 --> 00:01:31,520
Jsem unavená.

21
00:01:32,120 --> 00:01:33,920
V Mere se najíme a odpočineme.

22
00:01:33,960 --> 00:01:35,840
Rychle, blíží se příliv.

23
00:01:35,880 --> 00:01:37,640
Hej! Hej!
........