1
00:00:00,138 --> 00:00:02,096
- Poručík Casey.
- Alderman.

2
00:00:02,112 --> 00:00:03,760
Dopočul som sa,
že útulok bol zatvorený.

3
00:00:03,776 --> 00:00:06,815
Myslel som, že sme vyzbierali
viac ako 50 tisíc.

4
00:00:06,831 --> 00:00:08,783
Nechcem vás zaťažovať detailami.

5
00:00:08,807 --> 00:00:10,326
Kde sú peniaze?

6
00:00:10,342 --> 00:00:12,626
Toto je druhé varovanie, Chili!

7
00:00:12,642 --> 00:00:16,503
Viem, že musím dať svoje činy do poriadku,
a viem, že z toho musím vytriezvieť.

8
00:00:16,505 --> 00:00:18,061
Sme tu pre teba.

9
00:00:19,428 --> 00:00:21,865
Toľko k tomu, čo môžeme urobiť.

10
00:00:21,881 --> 00:00:23,370
To, čo sme dnes zabavili...

11
00:00:23,372 --> 00:00:25,189
môžeš mi povedať, čo sme našli?

12
00:00:25,205 --> 00:00:27,373
Nerob si starosti.
Postarám sa o to.

13
00:00:31,180 --> 00:00:33,247
Toto je dôvod, prečo sa mi
páčia módne prehliadky.

14
00:00:33,249 --> 00:00:34,415
Tak ako vždy...

15
00:00:34,417 --> 00:00:36,294
Rád by som získal vašu pozornosť.

16
00:00:36,310 --> 00:00:39,131
Rád by som vám oznámil,
že budúci týždeň

17
00:00:39,147 --> 00:00:41,662
v Antoniovej boxerskej telocvični,

18
00:00:41,678 --> 00:00:45,069
budeme ja a Trudy organizovať

19
00:00:45,085 --> 00:00:46,260
tradičný súboj o odznaky...

20
00:00:46,262 --> 00:00:47,361
Áno, super!

21
00:00:47,363 --> 00:00:49,930
Medzi hrdinami 51-ky...

22
00:00:49,932 --> 00:00:52,568
a tými kockatými hlavami
z 21-ho policajného revíru...

23
00:00:52,584 --> 00:00:54,535
O pivo a právo vychvaľovania sa.

........