1
00:00:02,055 --> 00:00:03,633
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:06,132 --> 00:00:09,469
<i>Sbohem, Cere, tohle je můj dárek
pro vás na rozloučenou!</i>

3
00:00:09,756 --> 00:00:11,633
<i>Vzhůru za lepšíma a většíma věcma!</i>

4
00:00:11,929 --> 00:00:14,077
Jste do Julie Maové zamilovaný.

5
00:00:18,570 --> 00:00:20,445
Už pro ni nemůžeš nic udělat.

6
00:00:20,913 --> 00:00:22,320
- Odhoď to!
- Ani nápad.

7
00:00:22,413 --> 00:00:25,304
Ježiši, Millere.
Do čeho ses to namočil?

8
00:00:25,577 --> 00:00:29,553
Tahle datakrychle byla získána
z trosek lodi Donnager,

9
00:00:29,750 --> 00:00:32,898
konkrétně ze zbroje
marťanského mariňáka.

10
00:00:33,039 --> 00:00:37,117
<i>Jedná se o detailní analýzu lodí,
které zničily Donnager.</i>

11
00:00:37,546 --> 00:00:39,562
<i>Nepochází z Pásu.</i>

12
00:00:39,734 --> 00:00:42,054
<i>Byly vyrobeny na Zemi.</i>

13
00:00:42,242 --> 00:00:45,281
<i>Je mi skutečně líto, že vám to
musím říct zrovna já,</i>

14
00:00:45,547 --> 00:00:47,125
<i>ale vaše dcera je mrtvá.</i>

15
00:00:47,280 --> 00:00:50,422
<i>Více se dozvíme,
jen když "to" necháme se učit.</i>

16
00:00:50,734 --> 00:00:52,351
Pokračujte podle plánu.

17
00:00:54,359 --> 00:00:56,080
Co to sakra bylo?

18
00:00:56,429 --> 00:00:58,483
Když se nevrátím do tří hodin, odleťte.

19
00:00:58,664 --> 00:01:01,812
Vypadá to, že vypnuli
všechny přepravní kapsle.

20
00:01:01,984 --> 00:01:03,992
- Proč by to dělali?
- Hezky popořadě.

21
00:01:04,146 --> 00:01:07,685
Nejdřív Rosi. Do hangáru musí být
i jiná cesta, takže ji musíme najít.

22
00:01:07,764 --> 00:01:11,773
- Sakra! - Jestli zabil Julii,
zničil i mou loď. Potřebuju tě živýho!

........