1
00:01:47,800 --> 00:01:49,800
Už jste v Yongdu?

2
00:01:51,200 --> 00:01:53,200
Takže jste to našla.

3
00:01:54,800 --> 00:01:57,200
Když se dáte doleva,
uvidíte kukuřičné pole.

4
00:01:57,800 --> 00:01:59,600
Jeďte dál a přijedete ke mně.

5
00:02:00,100 --> 00:02:01,900
Ne. Stůjte.

6
00:02:04,900 --> 00:02:06,100
Pan Lee Chang Hee?

7
00:02:06,700 --> 00:02:09,400
Mám zazpívat jednu písničku?

8
00:02:09,400 --> 00:02:11,000
Už jsem nezpíval strašně dlouho.

9
00:02:11,000 --> 00:02:13,800
Měl byste zazpívat píseň,
která je populární dnes.

10
00:02:16,500 --> 00:02:18,800
To je poprvý, co o tom slyším.

11
00:02:19,200 --> 00:02:21,700
Twin Folio bylo původně trio?

12
00:02:22,500 --> 00:02:24,500
Song Chang Sik, Yoon Hyeong Joo

13
00:02:24,500 --> 00:02:26,500
a ještě jeden člověk?

14
00:02:26,500 --> 00:02:30,100
Správně, zpočátku byli trio.

15
00:02:30,800 --> 00:02:34,700
Na vzpomínkový koncert
chceme pozvat všechny členy.

16
00:02:34,700 --> 00:02:36,700
Nevím ale, jak ho zastihnout.

17
00:02:38,500 --> 00:02:40,900
Byli jste si blízcí?

18
00:02:44,000 --> 00:02:48,500
Vlastně jsem s ním ztratil
kontakt před víc než 20 lety.

19
00:02:50,500 --> 00:02:54,400
Ostatní o něm neslyšeli přes 40 let.

20
00:02:54,500 --> 00:02:57,000
Nemluvili s ním od doby, co odešel.

21
00:02:58,900 --> 00:03:04,900
Třetí člen Twin Folio, Oh Geun Tae.

22
00:03:08,200 --> 00:03:11,200
<i>C'est Si Bon získal v roce 1963 jako
první v naší zemi hudební ocenění.</i>

23
00:03:11,201 --> 00:03:13,400
<i>Nacházel se v Mugyo-dongu v Soulu.</i>

24
00:03:13,400 --> 00:03:16,400
<i>Vzešli z něj Jo Yeong Nam,
........