1
00:00:05,839 --> 00:00:10,802
Rhedo, jsi jarlem všech lidí a kmenů.

2
00:00:11,887 --> 00:00:14,056
- Roth z Mere.
- Tvůj manžel

3
00:00:14,056 --> 00:00:16,016
slíbil železné zbraně.

4
00:00:16,058 --> 00:00:19,061
Nicméně se nesmí jednat
o prostý dar, ale o věno.

5
00:00:19,102 --> 00:00:21,396
Sňatek mezi
mým synem a jeho dcerou

6
00:00:21,438 --> 00:00:23,440
posilní naši alianci.

7
00:00:23,482 --> 00:00:26,026
Pojedeš do Mere.
A Elvinu vezmi s sebou.

8
00:00:26,068 --> 00:00:27,986
- Proč?
- Vyzná se

9
00:00:28,028 --> 00:00:30,197
a musíš na ni zapomenout.

10
00:00:34,660 --> 00:00:36,954
- Zahlédla jsi něco?
- Nic.

11
00:00:36,995 --> 00:00:39,373
Ty za tím stojíš.
Chtěl ses stát jarlem,

12
00:00:39,414 --> 00:00:42,167
ale nechtěl jsi veřejně
zradit svou sestru.

13
00:00:42,209 --> 00:00:43,627
Vlade byl tvůj člověk.

14
00:00:55,889 --> 00:00:57,558
Potkáme se na cestě do Mere.

15
00:00:57,599 --> 00:00:59,601
Teď musíme předat Gorrikovi věno

16
00:00:59,643 --> 00:01:02,020
a dovést Sleanovu
nevěstu zpět do Herotu.

17
00:01:03,438 --> 00:01:05,440
Co by se tak mohlo stát.

18
00:01:23,792 --> 00:01:26,044
Určitě jdeme správně?

19
00:01:26,086 --> 00:01:28,547
Roth řekl Ostrov dun a to je on.

20
00:01:35,345 --> 00:01:37,347
Jsem unavená.

21
00:01:37,973 --> 00:01:39,766
V Mere se najíme a odpočineme.

22
00:01:39,808 --> 00:01:41,685
Rychle, blíží se příliv.

23
00:01:41,727 --> 00:01:43,478
Hej! Hej!
........