1
00:00:03,302 --> 00:00:08,640
Všichni kráčíme časem
neúprosně kupředu.

2
00:00:10,220 --> 00:00:13,660
Uznáváme, že neexistuje způsob,
jak z této jízdy vystoupit

3
00:00:13,662 --> 00:00:16,414
nebo změnit náš osud.

4
00:00:17,300 --> 00:00:19,768
Co když to ale není
ve skutečnosti pravda?

5
00:00:19,770 --> 00:00:23,698
Co jestli dokážeme poslat
zprávy nazpět časem...

6
00:00:25,392 --> 00:00:27,100
Rozumím.

7
00:00:27,105 --> 00:00:29,985
... a změnit události,
které se již staly?

8
00:00:29,986 --> 00:00:34,518
Může se budoucnost vracet
a přepisovat současnost?

9
00:00:34,520 --> 00:00:37,452
Může jít čas pozpátku?

10
00:00:41,415 --> 00:00:44,000
Through the Wormhole S06xE02

11
00:00:44,020 --> 00:00:48,481
Vesmír, čas, život sám.

12
00:00:50,700 --> 00:00:55,504
Tajemství kosmu leží
za červí dírou.

13
00:00:59,079 --> 00:01:01,407
fredikoun@seznam.cz

14
00:01:01,609 --> 00:01:05,910
Může jít čas pozpátku?

15
00:01:08,268 --> 00:01:12,638
O minulosti si myslíme,
že je vytesaná v kameni.

16
00:01:12,640 --> 00:01:17,843
A že budoucnost je nepopsaná tabule,
kde se může stát cokoli.

17
00:01:17,845 --> 00:01:21,213
Ale Einsteinovy zákony relativity

18
00:01:21,215 --> 00:01:24,166
naši představu o čase rozmazávají.

19
00:01:24,168 --> 00:01:26,548
Jak tento velký muž říkal:

20
00:01:26,549 --> 00:01:31,924
<i>Rozdíl mezi minulostí,
přítomností a budoucností</i>

21
00:01:31,926 --> 00:01:36,061
<i>je pouhá tvrdošíjně
přetrvávající iluze.</i>

22
00:01:36,222 --> 00:01:40,799
Pokud již veškerý čas tady je,

23
........