1
00:00:06,450 --> 00:00:08,378
<i>Lorenzo de Medici se vrátil.</i>

2
00:00:08,408 --> 00:00:12,156
Od dnešního dne
je Florencie zcela samostatná!

3
00:00:12,305 --> 00:00:13,963
<i>Musíte podpořit křížovou výpravu.</i>

4
00:00:13,993 --> 00:00:17,251
Spojenectví s Římem
je jediná cesta k vítězství!

5
00:00:17,281 --> 00:00:20,703
Nemůžeme zvítězit!
Můžeme jen přežít!

6
00:00:20,866 --> 00:00:23,272
Vím o někom,
kdo je dost silný na to,

7
00:00:23,302 --> 00:00:25,949
aby obrátil situaci v náš prospěch.

8
00:00:26,112 --> 00:00:30,022
Vlad. Osmani ukradli jeho zbroj.

9
00:00:30,052 --> 00:00:33,895
<i>Ty se dozvíš její tajemství
a výprava získá muže, který ji vytvořil.</i>

10
00:00:33,925 --> 00:00:35,838
Dokážeme odpustit Lorenzovi.

11
00:00:35,988 --> 00:00:38,325
Jako jsem já odpustila tobě.

12
00:00:38,516 --> 00:00:40,412
Je tu jedna dívka.
Je to tvá sestra.

13
00:00:40,436 --> 00:00:43,449
Je v nebezpečí.
Musíš ji najít, dokud není pozdě.

14
00:00:43,549 --> 00:00:46,084
- Tvůj bratr tě ochrání.
- Můj bratr? Leonardo?

15
00:00:46,152 --> 00:00:47,652
Musíš...

16
00:04:21,503 --> 00:04:22,734
Sophie?

17
00:04:23,473 --> 00:04:24,636
Sophie!

18
00:04:38,262 --> 00:04:39,818
To bych nedělal.

19
00:04:45,673 --> 00:04:49,416
DA VINCI'S DEMONS
3x08 - La Confessione Della Macchina

20
00:04:49,546 --> 00:04:53,326
Překlad: Umpalumpa3

21
00:04:53,456 --> 00:04:57,397
www.edna.cz/da-vincis-demons

22
00:06:01,594 --> 00:06:02,913
Girolamo?

23
00:06:05,030 --> 00:06:06,253
Neviděl jste hraběte Riaria?
........