1
00:00:06,010 --> 00:00:08,437
Je tu jedna dívka, Sophia.
Má tu stránku.

2
00:00:08,467 --> 00:00:09,579
Je to tvá sestra.

3
00:00:09,609 --> 00:00:12,797
Naše matka chtěla,
abychom jeden druhého našli.

4
00:00:12,827 --> 00:00:14,756
Lorenzo de Medici.

5
00:00:14,786 --> 00:00:17,622
Nepřišel jsem sem zabíjet,
ale doznat se.

6
00:00:17,994 --> 00:00:20,313
Já připravil Clarice o život.

7
00:00:21,957 --> 00:00:24,512
Riario bude viset jen tehdy,
pokud jej shledají vinným.

8
00:00:24,542 --> 00:00:25,912
Je vinný.

9
00:00:25,942 --> 00:00:29,805
Zaslouží si zemřít na ulici
jako vzteklý pes, kterým také je!

10
00:00:29,839 --> 00:00:32,923
Tak uspořádejte ten soud.
Ať se celá Itálie dozví, co udělal.

11
00:00:32,953 --> 00:00:35,763
Každý Turek v sultánově
armádě nosí vaši zbroj.

12
00:00:35,793 --> 00:00:37,312
Bez vaší pomoci je
nedokážeme porazit.

13
00:00:37,342 --> 00:00:39,737
Tvrdil, že tu stránku je třeba
číst na měsíčním světle.

14
00:00:39,767 --> 00:00:41,748
To, co vidíme,
spolu musí souviset.

15
00:00:41,778 --> 00:00:45,064
I když, co může mít můj přístroj
společného s tvým ptákem, to nechápu.

16
00:00:45,094 --> 00:00:46,913
<i>Něco takové jsem ještě neviděl.</i>

17
00:00:46,943 --> 00:00:48,407
Teď!

18
00:01:01,612 --> 00:01:02,836
Otevřete.

19
00:01:03,611 --> 00:01:05,957
Slyšel jsi mě.
Otevři tu celu.

20
00:01:07,756 --> 00:01:10,757
Mám snad říct Pašovi Kapudanovi,
aby ti to přikázal?

21
00:01:22,210 --> 00:01:23,651
Musíme si promluvit...

22
00:01:26,301 --> 00:01:27,837
Někde jinde.
........