1
00:00:06,109 --> 00:00:10,161
Dostal ses do mojí hlavy!
Předal jsi moje plány Turkům.

2
00:00:10,315 --> 00:00:13,270
Musel jsi spatřit,
co všechno dokážeš.

3
00:00:13,300 --> 00:00:16,110
- Tohle je naše zúčtování.
- Ne.

4
00:00:16,315 --> 00:00:18,934
Největší bojová síla,
kterou kdy svět viděl.

5
00:00:18,964 --> 00:00:20,213
<i>Toto je kníže Vlad.</i>

6
00:00:20,243 --> 00:00:22,784
Poskytl zbroj,
kterou jsme vybavili naše vojáky.

7
00:00:23,361 --> 00:00:25,011
Stejnou zbroj, kterou používají i Turci.

8
00:00:25,041 --> 00:00:27,663
Městské státy jsou příliš
zaneprázděné bojem mezi sebou na to,

9
00:00:27,687 --> 00:00:29,497
aby se zmohly na odpor.

10
00:00:29,856 --> 00:00:33,694
Můj bratr se snaží sehnat
spojence po celé Itálii.

11
00:00:34,500 --> 00:00:35,766
Potřebuje tvoji pomoc.

12
00:00:35,796 --> 00:00:40,211
Odcházíme, abychom bojovali
ne za věčnou slávu,

13
00:00:40,245 --> 00:00:43,414
<i>ale za Boha a spojenou Itálii!</i>

14
00:00:43,448 --> 00:00:46,250
V útrobách tohoto prokletého města,

15
00:00:46,284 --> 00:00:47,685
držíte Meč boží!

16
00:00:47,719 --> 00:00:49,253
Máte návštěvu.

17
00:00:49,287 --> 00:00:51,388
Ty jsi Mínotaur, Girolamo.

18
00:00:51,423 --> 00:00:53,858
Jsi Boží zrůda.

19
00:00:53,888 --> 00:00:55,952
Ukaž jim, že jsi vůdce, ne vládce.

20
00:00:55,982 --> 00:00:58,792
Jsem vinný tím,
z čeho jsem obviněn.

21
00:00:58,822 --> 00:01:00,893
Budete popraven.

22
00:01:01,686 --> 00:01:03,219
Proč bojuješ za Osmany?

23
00:01:03,249 --> 00:01:05,169
Vím, že ses nenarodil
........