1
00:00:00,800 --> 00:00:02,590
<i>V minulých dílech:</i>

2
00:00:02,592 --> 00:00:06,465
<i>Bývalý šerif Jimmy Pritchard
dnes spáchal sebevraždu.</i>

3
00:00:07,913 --> 00:00:11,523
Vrátil jste se na začátek.
Máte druhou šanci.

4
00:00:11,525 --> 00:00:14,888
Já vás znám. Vy jste
ta bohatá dvojčata.

5
00:00:14,890 --> 00:00:18,078
Otto přeměnil vaše krvinky,
aby vyléčily mou rakovinu.

6
00:00:18,080 --> 00:00:20,719
Oživila jste mě,
abyste se zachránila?

7
00:00:21,152 --> 00:00:23,368
Je silnější, než jsme mysleli.

8
00:00:29,652 --> 00:00:31,826
Vydrž to, vydrž.

9
00:00:31,828 --> 00:00:33,879
Měl jsem chodit
na tvoje zápasy.

10
00:00:33,881 --> 00:00:37,128
Měl jsem být na tvou
mámu víc hodný.

11
00:00:37,130 --> 00:00:39,767
<i>Umírá. Prý ho</i>
můžete napravit.

12
00:00:39,769 --> 00:00:42,255
- Sejdeme se u brány.
- Ne, jdeme oba.

13
00:00:42,257 --> 00:00:45,929
Už žádné další lži.
Proč věří, že je můj otec?

14
00:00:46,263 --> 00:00:47,822
Protože je to pravda.

15
00:00:55,045 --> 00:00:57,932
Ne, ne, ne.

16
00:00:58,572 --> 00:01:01,088
- To není možné.
- Ano, je.

17
00:01:01,090 --> 00:01:03,345
Ne, to je nemožné.

18
00:01:03,347 --> 00:01:05,695
Tohle se nestává.
Tohle se prostě nestává.

19
00:01:05,697 --> 00:01:09,129
Jestli mluvíš o mně,
tak se to stalo.

20
00:01:09,131 --> 00:01:11,254
- Podívej se na mě.
Znáš mě. - Sklapni.

21
00:01:11,256 --> 00:01:13,200
Jak dlouho
už jsi mi to chtěl říct?

22
........