1
00:00:00,000 --> 00:00:04,364
Subtitles by DarkSmurfSub
CZ - Ainny (www.ainny.cz)

2
00:00:09,800 --> 00:00:13,220
<i>2. díl</i>

3
00:00:18,680 --> 00:00:21,280
<i>Tohle je čas,
který patří jenom Člověkovi.</i>

4
00:00:21,280 --> 00:00:25,050
<i>Celou noc tam sedí a něco dělá.</i>

5
00:00:31,390 --> 00:00:34,920
<i>Někdy dokonce sedí
pořád ve stejný pozici.</i>

6
00:00:34,920 --> 00:00:39,060
<i>Někdy taky usne.</i>

7
00:00:39,060 --> 00:00:42,100
<i>Jindy se zase chová jako idiot.</i>

8
00:00:42,100 --> 00:00:46,570
<i>A jindy zase jako magor.</i>

9
00:00:46,570 --> 00:00:48,670
<i>Ale poslední dobou...</i>

10
00:00:54,210 --> 00:00:56,680
Editorko, ano?

11
00:00:57,000 --> 00:01:00,320
Nové kresby?

12
00:01:00,320 --> 00:01:03,220
Ano, to je ještě... trochu...

13
00:01:27,980 --> 00:01:29,780
<i>Člověče, to jsem já!</i>

14
00:01:29,780 --> 00:01:31,380
<i>Pojď si hrát.</i>

15
00:01:33,120 --> 00:01:35,850
<i>Jo? Pojď si hrát!</i>

16
00:01:42,490 --> 00:01:44,360
Bok Gil! Prosím.

17
00:01:44,360 --> 00:01:45,830
<i>Ty jsi mě odmítnul?!</i>

18
00:01:48,460 --> 00:01:49,730
<i>Když mám zrovna chuť si hrát,</i>

19
00:01:49,730 --> 00:01:53,800
<i>tak bys mi měl bejt vděčnej.
To jako fakt.</i>

20
00:01:57,570 --> 00:01:58,880
<i>Jsi připravenej na hru?</i>

21
00:01:58,880 --> 00:02:01,110
<i>Hej! Hej!</i>

22
00:02:01,110 --> 00:02:03,250
<i>Myslím, že z toho nic nebude.</i>

23
00:02:13,520 --> 00:02:15,360
Bok Gil, ty!

24
00:02:18,360 --> 00:02:21,730
Ty mě opravdu připravíš o rozum!
Proč mi to děláš?
........