1
00:00:08,217 --> 00:00:09,593
Všude čisto?

2
00:00:09,635 --> 00:00:11,261
Na můj povel.

3
00:00:11,303 --> 00:00:13,388
Běžte, běžte! Musíme
zmizet dřív něž se Hayley

4
00:00:13,430 --> 00:00:15,098
Tati?
- Hayley je doma!

5
00:00:15,140 --> 00:00:17,100
Nazdar, holka!

6
00:00:17,142 --> 00:00:19,561
Děje se něco?
Nic, to není tvoje starost.

7
00:00:19,603 --> 00:00:22,981
Tak počkat. Táta na sobě má
svoje speciální jídelní kalhoty

8
00:00:23,023 --> 00:00:25,692
a máma má jídelní box se štítkem
"Cheesecake Warehouse."

9
00:00:25,734 --> 00:00:28,070
Vy míříte do Cheesecake Warehouse!

10
00:00:28,070 --> 00:00:30,572
Oh. Tak hádám, že teď
si něco vyslechneme.

11
00:00:30,572 --> 00:00:32,574
Věděli jste, že
Cheesecake Warehouse

12
00:00:32,574 --> 00:00:34,076
vydělává 2 miliardy dolarů ročně,

13
00:00:34,076 --> 00:00:35,577
zatímco jeho zaměstnanci
berou minimální mzdu?

14
00:00:35,619 --> 00:00:36,870
To není fér!

15
00:00:36,995 --> 00:00:40,249
Hayley, dovol mi to vysvětlit
stylem Vannesy Williams

16
00:00:40,249 --> 00:00:41,792
v její vánoční koledě.

17
00:00:41,834 --> 00:00:45,754
? Tak nebuď tak vážná,
všude nějakou chybu najdeš ?

18
00:00:45,754 --> 00:00:50,509
? budeš uvnitř prázdná
nebo si na cheescake radši zajdeš? ?

19
00:00:50,551 --> 00:00:53,762
Cheesecake Warehouse je
hlavní příčinou cukrovky

20
00:00:53,762 --> 00:00:55,138
ve státě Virginia.

21
00:00:56,431 --> 00:00:58,308
Hayley, pořád jenom
remcáš --

22
00:00:58,350 --> 00:01:00,853
"Tohle není fér,
........