1
00:02:42,520 --> 00:02:43,760
<i>Před více než 1000 lety</i>

2
00:02:44,440 --> 00:02:47,987
<i>Čínu sužovala válka tří království.</i>

3
00:02:49,040 --> 00:02:50,780
<i>Jídlo se stalo prvořadou nutností.</i>

4
00:02:51,200 --> 00:02:53,601
<i>Aby nasytil své vojáky,</i>

5
00:02:54,080 --> 00:02:56,760
<i>založil císař Mo-ťin Siao-wej.</i>

6
00:02:57,760 --> 00:02:59,350
<i>Byli to vykradači hrobek,</i>

7
00:02:59,960 --> 00:03:02,042
<i>kteří brali zlato mrtvým,</i>

8
00:03:02,400 --> 00:03:06,610
<i>aby zachránili živé.</i>

9
00:03:20,760 --> 00:03:24,248
<i>Měli striktní pravidlo,
kterým se museli řídit.</i>

10
00:03:24,360 --> 00:03:27,921
<i>Před otevřením rakve
museli v jihovýchodním rohu</i>

11
00:03:28,400 --> 00:03:29,765
<i>zapálit svíčku.</i>

12
00:03:30,000 --> 00:03:31,306
<i>Pokud svíčka zhasla,</i>

13
00:03:31,520 --> 00:03:35,605
<i>museli poklad vrátit a opustit hrobku,</i>

14
00:03:37,400 --> 00:03:40,085
<i>jinak by se stalo neštěstí.</i>

15
00:03:44,560 --> 00:03:47,086
<i>Uniknout ze smrtelných pastí</i>

16
00:03:47,320 --> 00:03:50,403
<i>je pro Mo-ťin brnkačka.</i>

17
00:05:06,880 --> 00:05:08,241
Svíčka pohasíná.

18
00:05:09,200 --> 00:05:10,103
Odcházíme.

19
00:05:12,440 --> 00:05:13,462
Počkejte.

20
00:05:14,200 --> 00:05:16,567
Už měsíce jsme neměli žádnou práci.

21
00:05:17,680 --> 00:05:20,160
Nesmíme si nechat tenhle poklad
proklouznout mezi prsty.

22
00:05:21,840 --> 00:05:22,602
Chu Pa-i!

23
00:06:17,200 --> 00:06:19,000
<i>1988, Mo-ťin Siao-wej
přestali s vykrádáním hrobek</i>

24
00:06:19,040 --> 00:06:20,740
<i>a na Shirleynu žádost
se usadili v New Yorku.</i>
........