1
00:00:08,217 --> 00:00:10,219
<i>V predchádzajúcich častiach
The Shannara Chronicles...</i>

2
00:00:10,552 --> 00:00:12,721
Meňavec je starodávny démon,

3
00:00:12,721 --> 00:00:15,265
ktorý sa dokáže prevteliť
do akejkoľvek formy, ktorú si zvolí.

4
00:00:17,226 --> 00:00:19,394
Nech žije kráľ.

5
00:00:20,395 --> 00:00:22,606
Zdanie môže klamať.

6
00:00:22,648 --> 00:00:24,775
Ten meč je talizman zla.

7
00:00:24,816 --> 00:00:27,027
To ty si nebezpečenstvo.

8
00:00:27,110 --> 00:00:29,321
Druid je mŕtvy.

9
00:00:29,404 --> 00:00:30,948
Pykon nie je žiadna rozprávka.

10
00:00:31,031 --> 00:00:34,660
Moji rodičia zomreli v kobkách
tej smradľavej elfskej pevnosti.

11
00:00:34,743 --> 00:00:36,787
Naozaj by som rád
odtiaľto vypadol.

12
00:00:36,870 --> 00:00:38,872
Bež!

13
00:00:38,956 --> 00:00:41,667
Počkaj!

14
00:00:41,750 --> 00:00:44,127
Tak už skap!

15
00:00:44,795 --> 00:00:47,005
Do čerta s nimi.

16
00:01:15,409 --> 00:01:17,744
Tie kamene ...

17
00:01:38,765 --> 00:01:41,268
Amberle?

18
00:01:41,351 --> 00:01:42,686
Eretria?

19
00:01:56,450 --> 00:01:59,369
Eretria?!

20
00:02:05,292 --> 00:02:07,628
Haló?

21
00:02:24,186 --> 00:02:25,479
Hej!

22
00:02:25,521 --> 00:02:27,898
Počkaj, počkaj, počkaj!
Čo to robíš?

23
00:02:27,981 --> 00:02:30,025
Kto si?

24
00:02:33,695 --> 00:02:35,739
No tak, človeče.
........