1
00:00:17,197 --> 00:00:20,279
<i>Vy jste zodpovědní!
Čištění území začne v pondělí...</i></i>

2
00:00:25,838 --> 00:00:27,940
Lidi, říkali jsme Vám,
že k tomuhle dojde.

3
00:00:27,974 --> 00:00:30,710
Tohle je první fáze
přesídlovacího projektu,

4
00:00:30,744 --> 00:00:33,646
v němž budete přemístěni
do staré nemocnice Franklin

5
00:00:33,880 --> 00:00:35,715
v okrese Bucks!

6
00:00:35,949 --> 00:00:40,387
Všechny osobní věci, které dnes zabaví
Odbor bydlení a územního rozvoje

7
00:00:40,420 --> 00:00:41,587
budou k vyzvednutí...

8
00:00:41,622 --> 00:00:45,825
v naší kanceláři
na Jižní ořechové ulici č. 1804.

9
00:00:49,395 --> 00:00:51,296
Tam přesně budu já.

10
00:00:52,498 --> 00:00:54,933
Hej, svezte mě zpátky
do kanceláře.

11
00:01:02,242 --> 00:01:03,876
Vaše ulice je další na řadě!

12
00:01:03,911 --> 00:01:06,979
Zítra ráno!
Byli jste varováni.

13
00:01:22,295 --> 00:01:24,263
Hej! Hej, tak pojď!

14
00:02:08,775 --> 00:02:10,176
Landry? Tady Cutler.

15
00:02:10,210 --> 00:02:11,877
Jsi pořád tam venku?
Je všechno v pořádku?

16
00:02:11,912 --> 00:02:14,213
Nějaké problémy?

17
00:02:17,284 --> 00:02:18,652
Ou!

18
00:02:21,922 --> 00:02:24,891
J--Je tam někdo?

19
00:02:36,002 --> 00:02:37,336
Tady Joseph Cutler.

20
00:02:37,371 --> 00:02:39,939
Jsem na adrese Jižní ořechová 1809.
Je tady vetřelec.

21
00:02:39,973 --> 00:02:42,208
<i>Pane, upozornili jsme policii.</i>

22
00:02:42,242 --> 00:02:43,443
<i>Jste v nebezpečí?</i>

23
00:02:45,378 --> 00:02:47,013
........