1
00:00:01,459 --> 00:00:02,759
VTEDY

2
00:00:02,761 --> 00:00:05,261
- Je Halloween, človeče.
- Pre nás je každý deň Halloween.

3
00:00:05,262 --> 00:00:07,829
Samhain je zdrojom
Halloweenu.

4
00:00:07,831 --> 00:00:10,499
Kelti verili, že 31. október
bol jediným dňom v roku,

5
00:00:10,501 --> 00:00:12,767
kedy bola hranica medzi
živými a mŕtvymi najtenšia.

6
00:00:12,769 --> 00:00:14,503
- Mali by sme si ich tento
rok spraviť. - Spraviť čo?

7
00:00:14,505 --> 00:00:15,505
Vianoce!

8
00:00:16,572 --> 00:00:20,876
Zoženieme stromček, nejaké
to jedlo... Ako keď sme boli malí.

9
00:00:20,878 --> 00:00:23,144
Je Valentína,
tvoj obľúbený sviatok, pamätáš?

10
00:00:23,146 --> 00:00:25,680
Ako si ho vždy volal?
Vianoce nezávislého tuláka?

11
00:00:25,682 --> 00:00:29,084
Vy ľudia ich voláte "Amor".
V skutočnosti je nižšia forma anjela.

12
00:00:29,086 --> 00:00:31,985
- Technicky je anjelik.
- Áno, áno.

13
00:00:31,989 --> 00:00:35,257
- Takto bojuje? Máme sa brániť?
- Toto je pre nich podanie ruky.

14
00:00:35,259 --> 00:00:37,259
- Čo to bolo?
- Budúcnosť.

15
00:00:37,261 --> 00:00:39,628
Sme prepojení.
Ty si ma oslobodil.

16
00:00:39,630 --> 00:00:42,197
- Nie, to bola nehoda.
- Ty a ja budeme spolu.

17
00:00:42,199 --> 00:00:46,435
- Nie, to sa nestane.
- Zjednotíme sa, prečo by si to nechcel?

18
00:00:46,437 --> 00:00:48,000
TERAZ

19
00:00:52,550 --> 00:00:56,150
Deň svätého Valentína

20
00:01:10,327 --> 00:01:13,061
Ukáž, zlatko. Nechaj mňa.

21
00:01:13,063 --> 00:01:16,164
Vďaka, zlato.

22
........