1
00:00:00,054 --> 00:00:01,622
<i>V minulých dílech Teen Wolf...</i>

2
00:00:01,638 --> 00:00:02,771
<i>Jsou tady čtyři kroky.</i>

3
00:00:02,797 --> 00:00:05,027
<i>Dostaneme se do Eichenu,
pak do uzavřeného oddělení,</i>

4
00:00:05,039 --> 00:00:06,305
<i>vezmeme Lydii a vypadneme.</i>

5
00:00:06,306 --> 00:00:10,087
<i>Jestli to neuděláme,
tak tam dnes v noci zemře.</i>

6
00:00:10,778 --> 00:00:12,783
<i>Jsme uvnitř. Zvládly jsme to.</i>

7
00:00:14,423 --> 00:00:17,977
<i>Stilesi...
Jestli tady zůstaneš, tak zemřeš.</i>

8
00:00:18,007 --> 00:00:21,545
<i>Haló, tady Natalie Martinová.
Potřebuji okamžitě vidět svoji dceru.</i>

9
00:00:21,552 --> 00:00:23,173
<i>Přišli jsme si pro Lydii Martinovou.</i>

10
00:00:23,184 --> 00:00:24,763
<i>Lydie, nenechám tě tady.</i>

11
00:00:26,608 --> 00:00:29,750
<i>- Hledám pekelného psa.
- Chtěl jsi pekelného psa...</i>

12
00:00:30,775 --> 00:00:32,768
<i>Myslím, že jsi jednoho našel.</i>

13
00:00:39,906 --> 00:00:42,982
<i>Pojď.
Jdeme si pro Lydii.</i>

14
00:01:14,074 --> 00:01:15,574
Ustup.

15
00:01:18,550 --> 00:01:20,628
Řekl jsem, ať ustoupíš.

16
00:01:24,249 --> 00:01:25,500
Zajměte ho.

17
00:01:25,524 --> 00:01:28,318
- On ale hoří.
- Zahojíte se. Udělejte to.

18
00:01:50,497 --> 00:01:52,458
Theo, nefunguje to.

19
00:02:03,956 --> 00:02:07,121
Promiň, Theo,
ale ještě s ní nejsem hotový.

20
00:03:00,553 --> 00:03:02,820
Lydie!

21
00:03:05,724 --> 00:03:07,224
Lydie!

22
00:03:08,151 --> 00:03:09,651
Lydie!

23
00:03:42,468 --> 00:03:45,155
TEEN WOLF 5x16 - Lie Ability
překlad: weunka2101 & Mischa
........