1
00:00:05,383 --> 00:00:06,961
Takže...

2
00:00:07,133 --> 00:00:10,031
Kdo mi řekne postup
parciální laryngektomie?

3
00:00:10,151 --> 00:00:14,843
<i>Při práci ve skupině se muži vyjadřují
o 75 % častěji než ženy.</i>

4
00:00:14,900 --> 00:00:17,869
<i>A pokud už žena promluví,
je statisticky pravděpodobné,</i>

5
00:00:17,944 --> 00:00:22,828
<i>že ji mužští kolegové
přeruší nebo překřičí.</i>

6
00:00:23,032 --> 00:00:25,553
- <i>Ne, že by byli neslušní.</i>
- Crossi.

7
00:00:25,673 --> 00:00:28,971
<i>Je to biologie.
Je vědecky dokázáno,</i>

8
00:00:29,091 --> 00:00:31,888
<i>že mužský mozek hůře
zaznamená ženský hlas.</i>

9
00:00:32,008 --> 00:00:35,204
<i>Co to znamená?
Znamená to, že v tomhle světě,</i>

10
00:00:35,340 --> 00:00:38,613
<i>plném větších,
silnějších a rychlejších mužů,</i>

11
00:00:38,790 --> 00:00:42,863
<i>se musíte ozvat,
jinak vás biologie semele.</i>

12
00:00:44,129 --> 00:00:48,082
Mně z toho jebne.
Už jsme se 10 minut nehnuli.

13
00:00:49,512 --> 00:00:52,909
Tenhle čmelák nás
určitě už dvakrát předletěl.

14
00:00:52,975 --> 00:00:56,570
Předletěl, obkroužil Zemi a vrátil se,
aby nás předletěl podruhý.

15
00:00:56,690 --> 00:00:58,995
Jo, protože jsme vyjeli pozdě. Zaspalas.

16
00:00:59,035 --> 00:01:01,483
Není sranda, když řídíš
a někdo tě zdržuje, co?

17
00:01:01,526 --> 00:01:03,894
Klidně si ponocuj
a ojížděj nějakýho týpka,

18
00:01:03,928 --> 00:01:06,240
ale pak o tom celý ráno
v mým autě nemektej.

19
00:01:06,291 --> 00:01:09,345
- Nevím, o čem to mluvíš.
- Máš pokoj vedle mě.

20
00:01:09,465 --> 00:01:12,995
Tak se odstěhuj!
Nikdo tě do Ameliina pokoje nezval.

21
00:01:13,095 --> 00:01:15,230
........