1
00:00:01,086 --> 00:00:03,419
[ "Had You So Long"
od Rick Coyne ]

2
00:00:13,164 --> 00:00:15,832
? Poznám ťa príliš dobre ?

3
00:00:17,268 --> 00:00:19,402
? na to aby som ťa nechal ísť ?

4
00:00:20,805 --> 00:00:22,605


5
00:00:23,107 --> 00:00:25,808
Si si v poriadku, synak?

6
00:00:25,810 --> 00:00:27,910
Si zranený?

7
00:00:27,912 --> 00:00:30,413
Synak, potrebuješ pomoc?

8
00:00:30,415 --> 00:00:33,249

9
00:00:35,118 --> 00:00:36,118
Hey.

10
00:00:36,120 --> 00:00:37,219
Hey.

11
00:00:39,055 --> 00:00:40,689
Čo to je?

12
00:00:40,691 --> 00:00:43,525
Zverenecký účet
pre tvoje dieťa.

13
00:00:43,527 --> 00:00:47,062
Nemôžem si to vziať.

14
00:00:47,064 --> 00:00:48,597
Prepáč.

15
00:00:52,636 --> 00:00:55,537
Keď som bol mladý,

16
00:00:55,539 --> 00:00:58,540
miloval som rozprávky.

17
00:00:58,542 --> 00:01:01,877
Vždy som bol čiastočne
za meničov podoby,

18
00:01:01,879 --> 00:01:04,380
ktorí vyzerali dobre a sladko,

19
00:01:04,382 --> 00:01:07,850
ale boli plný
nepredstaviteľnej temnoty.

20
00:01:07,852 --> 00:01:12,221
Kedysi dávno, v lesoch
žila žena.

21
00:01:12,223 --> 00:01:16,091
Nebola ani celkom diabol,
ani celkom dobrá.

22
00:01:16,093 --> 00:01:19,862
Zhromažďovala
nechcené deti

23
00:01:19,864 --> 00:01:22,498
a poskytla im domov
v ktorom mohli pobývať.

24
........