1
00:00:01,059 --> 00:00:02,359
VTEDY

2
00:00:02,361 --> 00:00:04,861
- Je Halloween, človeče.
- Pre nás je každý deň Halloween.

3
00:00:04,862 --> 00:00:07,429
Samhain je zdrojom
Halloweenu.

4
00:00:07,431 --> 00:00:10,099
Kelti verili, že 31. október
bol jediným dňom v roku,

5
00:00:10,101 --> 00:00:12,367
kedy bola hranica medzi
živými a mŕtvymi najtenšia.

6
00:00:12,369 --> 00:00:14,103
- Mali by sme si ich tento
rok spraviť. - Spraviť čo?

7
00:00:14,105 --> 00:00:15,105
Vianoce!

8
00:00:16,172 --> 00:00:20,476
Zoženieme stromček, nejaké
to jedlo... Ako keď sme boli malí.

9
00:00:20,478 --> 00:00:22,744
Je Valentína,
tvoj obľúbený sviatok, pamätáš?

10
00:00:22,746 --> 00:00:25,280
Ako si ho vždy volal?
Vianoce nezávislého tuláka?

11
00:00:25,282 --> 00:00:28,684
Vy ľudia ich voláte "Amor".
V skutočnosti je nižšia forma anjela.

12
00:00:28,686 --> 00:00:31,585
- Technicky je anjelik.
- Áno, áno.

13
00:00:31,589 --> 00:00:34,857
- Takto bojuje? Máme sa brániť?
- Toto je pre nich podanie ruky.

14
00:00:34,859 --> 00:00:36,859
- Čo to bolo?
- Budúcnosť.

15
00:00:36,861 --> 00:00:39,228
Sme prepojení.
Ty si ma oslobodil.

16
00:00:39,230 --> 00:00:41,797
- Nie, to bola nehoda.
- Ty a ja budeme spolu.

17
00:00:41,799 --> 00:00:46,035
- Nie, to sa nestane.
- Zjednotíme sa, prečo by si to nechcel?

18
00:00:46,037 --> 00:00:47,600
TERAZ

19
00:00:52,150 --> 00:00:55,750
Deň svätého Valentína

20
00:01:09,927 --> 00:01:12,661
Ukáž, zlatko. Nechaj mňa.

21
00:01:12,663 --> 00:01:15,764
Vďaka, zlato.

22
........