1
00:00:04,138 --> 00:00:05,660
<i>V minulých dílech X Company.</i>

2
00:00:05,739 --> 00:00:08,536
Alfredův stav
je označován jako synestézie.

3
00:00:08,682 --> 00:00:10,884
Mozek je propojen.
Všechny jeho smysly

4
00:00:10,918 --> 00:00:13,076
- jsou vzájemně propojené.
- Je pravda, že si pamatuje

5
00:00:13,129 --> 00:00:15,401
- všechno, co vidí?
- Vše, co tady viděl,

6
00:00:15,465 --> 00:00:17,890
nesmí nikdy padnout
do rukou nepřítele.

7
00:00:17,914 --> 00:00:19,124
Výcvik je u konce.

8
00:00:19,225 --> 00:00:21,360
V příštích čtyřech týdnech,
budeme na Němce

9
00:00:21,395 --> 00:00:23,529
tvrdě útočit.
Tiché útoky...

10
00:00:23,563 --> 00:00:25,865
- Bomby.
- Běž!

11
00:00:25,899 --> 00:00:27,566
Sabotáže.

12
00:00:32,906 --> 00:00:34,906
Byla jste v Odporu s Reném.

13
00:00:34,940 --> 00:00:37,518
- Aurora převezme místo seržanta.
- Ano, pane.

14
00:00:37,560 --> 00:00:40,674
Je to systematické
vyhlazování Židů.

15
00:00:40,726 --> 00:00:44,382
Nazývají to koncentrační tábor.
Místo kam odhodí lidi.

16
00:00:44,417 --> 00:00:47,051
- Pohyb!
- Musíme nakopat lidi do zadku.

17
00:00:47,104 --> 00:00:50,421
Říct jim, že dívat se jinam
už není řešení.

18
00:00:54,251 --> 00:00:56,362
Omlouvám se, že obtěžuji.

19
00:00:56,542 --> 00:00:57,998
Kdopak jsi?

20
00:00:58,104 --> 00:01:00,689
Musí to být břemeno,
mít vadu v rodině.

21
00:01:00,784 --> 00:01:01,966
O všechno je postaráno.

22
00:01:02,019 --> 00:01:04,045
........