1
00:00:01,069 --> 00:00:05,695
<i>Nasledujúci príbeh je vymyslený
a nepoukazuje na žiadnu skutočnú
osobu, subjekt ani udalosť.</i>

2
00:00:07,290 --> 00:00:08,506
<i>V trestno-právnom systéme,</i>

3
00:00:08,508 --> 00:00:12,009
<i>sú sexuálne motivované činy</i>
<i>považované za obzvlášť ohavné.</i>

4
00:00:12,011 --> 00:00:14,277
<i>V meste New York,</i>
<i>vybraní detektívi,</i>

5
00:00:14,279 --> 00:00:16,212
<i>ktorí vyšetrujú</i>
<i>tieto závažné zločiny,</i>

6
00:00:16,214 --> 00:00:17,513
<i>sú členmi elitnej jednotky</i>

7
00:00:17,515 --> 00:00:19,648
<i>známej ako</i>
<i>Special Victims Unit.</i>

8
00:00:19,650 --> 00:00:21,516
<i> Toto sú ich príbehy.</i>

9
00:00:54,566 --> 00:00:57,573
<i>- Voight, niečo sa deje.</i>

10
00:00:58,197 --> 00:01:00,589
Takže Dr. Yates tvrdí,

11
00:01:00,614 --> 00:01:03,267
že niektoré z týchto kostí,
ktoré sme našli v Pelham Bay

12
00:01:03,269 --> 00:01:06,236
<i>a označili ako neznáme obete,
ktoré sme neidentifikovali,</i>

13
00:01:06,261 --> 00:01:09,854
môžu byť pozostatky pohrešovaných
dievčat zo Stredozápadu?

14
00:01:09,879 --> 00:01:11,105
To by mohli byť.

15
00:01:11,130 --> 00:01:13,143
Máme otvorené prípady
nezvestných osôb,

16
00:01:13,145 --> 00:01:15,212
ešte z doby, keď bol tu v Chicagu.

17
00:01:15,214 --> 00:01:18,983
Dievčatá, ktoré zapadajú do jeho MO...
prostitútky, sestričky.

18
00:01:18,985 --> 00:01:21,894
Áno, to je dôvod,
prečo ti volám.

19
00:01:22,555 --> 00:01:25,990
A ponúkol vám to
z humanitárnych dôvodov?

20
00:01:26,015 --> 00:01:27,535
<i>Ale, nie, nie.</i>

21
00:01:27,560 --> 00:01:30,104
Povedal, že to chce
prediskutovať s Rollinsovou.

22
00:01:30,129 --> 00:01:31,821
........