1
00:01:02,957 --> 00:01:06,957
Hawaii Five-0 6x14 - Hoa 'Inea
Přeložila channina

2
00:01:35,367 --> 00:01:36,700
Dobře, chápu.

3
00:01:36,702 --> 00:01:40,504
Sobecky ses praštil do oka,
abych to nemusel dělat já.

4
00:01:40,506 --> 00:01:43,073
- Je to tak?
- Ne, ani zdaleka.

5
00:01:43,075 --> 00:01:45,776
Kámo, pokud je to něco trapného,

6
00:01:45,778 --> 00:01:48,746
něco, co nám nechceš říkat,
tak to chápeme.

7
00:01:48,748 --> 00:01:50,648
Jo, naprosto chápeme, Steve.

8
00:01:50,650 --> 00:01:53,150
To poslední, co chceme, je,
aby ti bylo nepříjemně.

9
00:01:53,152 --> 00:01:55,686
Jo, řekneš nám to,
až budeš připravený, šéfe.

10
00:01:55,688 --> 00:01:57,855
Reverzní psychologie vám nejde.

11
00:01:57,857 --> 00:02:01,392
Tak nám tu zatracenou
historku řekni, ano?

12
00:02:01,394 --> 00:02:03,427
Dobře, všichni víte,
že mě trénovala

13
00:02:03,429 --> 00:02:05,729
americká vláda,
abych odolal výslechu, že jo?

14
00:02:05,731 --> 00:02:09,433
Nevadí, tak budeme
dál špatně hádat. Co ty na to?

15
00:02:09,435 --> 00:02:13,470
Dobře. Otevíral jsi šampaňské

16
00:02:13,472 --> 00:02:15,172
a zátka ti vylétla do obličeje.

17
00:02:15,174 --> 00:02:16,908
- Monokl.
- Ano.

18
00:02:16,910 --> 00:02:19,376
Celé roky se vyhýbáš
těm zatraceným kulkám

19
00:02:19,378 --> 00:02:22,413
a skončíš tak, že ti
do obličeje vletí zátka.

20
00:02:22,415 --> 00:02:24,381
Tomu se říká ironie.

21
00:02:24,383 --> 00:02:28,319
Víš co? Nemůžeš vtipkovat,
když přijdeš do práce v obleku,

22
00:02:28,321 --> 00:02:30,454
........