1
00:00:19,528 --> 00:00:26,585
A Bůh řekl: Budiž světlo, a bylo světlo.

2
00:00:42,603 --> 00:00:48,389
Bůh je světlo. Ve všech kulturách,
existuje intimní svazek

3
00:00:48,390 --> 00:00:54,084
mezi osvícením a božstvím,
mezi světlem a stvořením.

4
00:01:03,036 --> 00:01:12,483
Světlo je barva. Světlo je energie.
Podporuje život a živí ducha.

5
00:01:14,633 --> 00:01:20,868
Inspiruje umění, náboženství a vědu.

6
00:01:25,589 --> 00:01:29,618
Světlo uchovává tajemství vesmíru.

7
00:01:35,039 --> 00:01:39,753
Po tisíce let, se lidstvo snažilo odhalit

8
00:01:39,754 --> 00:01:45,046
tajemství světla v jeho hledání
povahy samotného Boha.

9
00:01:54,615 --> 00:02:00,712
Běda těm, kteří říkají
zlu dobro a dobru zlo,

10
00:02:00,713 --> 00:02:07,306
vydávají tmu za světlo a světlo za tmu.

11
00:02:17,064 --> 00:02:22,579
Toto je příběh toho dlouhého
hledání, pokusit se pochopit

12
00:02:22,580 --> 00:02:27,692
světlo, protože to vede k chápání Boha.

13
00:02:28,062 --> 00:02:33,275
Pozoruhodné je, že uvidíme,
že osvícení, že moderní věda

14
00:02:33,276 --> 00:02:38,934
se sama vynoří z této náboženské
snahy pochopit podstatu světla.

15
00:02:43,276 --> 00:02:45,934
FANTASTICKÉ SVĚTLO

16
00:02:45,935 --> 00:02:51,934
FANTASTICKÉ SVĚTLO
budiž světlo

17
00:02:58,569 --> 00:03:01,579
Cesta do tajemství světla

18
00:03:01,580 --> 00:03:05,207
začíná tady na Sicílii,
před více než 2.000 roky.

19
00:03:05,817 --> 00:03:10,372
Tento světlý ostrov byl domovem některých
nejznámějších řeckých filozofů.

20
00:03:11,341 --> 00:03:16,364
A byli to oni, kdo jako první začal
zpochybňovat povahu světla a jak vidíme.

21
00:03:21,268 --> 00:03:25,824
Světlo bylo jistě fascinující
pro řecké myslitele, protože

22
00:03:25,825 --> 00:03:30,226
nabízí vodítko k celé struktuře vesmíru.
........