1
00:00:00,001 --> 00:00:01,820
<i>V minulých dílech:</i>

2
00:00:01,822 --> 00:00:05,624
<i>Bývalý šerif Jimmy Pritchard
dnes spáchal sebevraždu.</i>

3
00:00:07,217 --> 00:00:10,749
Vrátil jste se na začátek.
Máte druhou šanci.

4
00:00:10,751 --> 00:00:14,144
Já vás znám. Vy jste
ta bohatá dvojčata.

5
00:00:14,146 --> 00:00:17,317
Otto přeměnil vaše krvinky,
aby vyléčily mou rakovinu.

6
00:00:17,319 --> 00:00:20,000
Oživila jste mě,
abyste se zachránila?

7
00:00:20,504 --> 00:00:22,537
Je silnější, než jsme mysleli.

8
00:00:26,660 --> 00:00:29,891
- Proč věří, že je můj otec?
- Protože je to pravda.

9
00:00:31,430 --> 00:00:33,965
On vás přijme.
Byl od toho jen kousek.

10
00:00:33,967 --> 00:00:36,652
Jenže když mě přijme,
ztratí o mě zájem.

11
00:00:36,654 --> 00:00:40,381
Můj táta takhle nevypadal.
Nemůže to být on.

12
00:00:40,383 --> 00:00:43,602
- Ne. - Je to on. Je tou
nejlepší verzí vašeho otce.

13
00:00:43,604 --> 00:00:45,776
Jeho buňky byly upraveny
na optimální hodnotu.

14
00:00:45,778 --> 00:00:51,108
- Fyzicky je nejlepší verzí.
- Jsem to já. Vrátil jsem se.

15
00:00:54,257 --> 00:00:56,858
<i>Dlouhodobý technologický lídr</i>

16
00:00:56,860 --> 00:00:59,772
<i>a tvůrce sociální sítě,
hardwaru i softwaru</i>

17
00:00:59,774 --> 00:01:02,947
<i>jménem Lookinglass
prožívá pokles ceny akcií,</i>

18
00:01:02,949 --> 00:01:07,660
<i>a to v důsledku hlubší uzavřenosti
technického ředitele Otta Goodwina.</i>

19
00:01:07,662 --> 00:01:10,798
<i>Lookinglass se chce
prosadit jak v podnikové,</i>

20
00:01:10,800 --> 00:01:14,381
<i>tak i osobní sféře, a sice
svým novým operačním systémem.</i>

21
00:01:14,383 --> 00:01:16,763
<i>Dvouleté sucho
........