1
00:00:00,352 --> 00:00:01,652
VTEDY

2
00:00:01,654 --> 00:00:03,654
Dovoľ nám predstaviť
ti Zberateľov slov.

3
00:00:03,656 --> 00:00:06,580
Je to fanatická skupina
pokryteckých dobrákov.

4
00:00:06,581 --> 00:00:07,847
Je to tajná spoločnosť.

5
00:00:07,849 --> 00:00:11,117
Posledný skutočný svetelný
maják v chaotickom svete.

6
00:00:11,119 --> 00:00:13,285
Európsky tím...boli aktívni
počas 2. svetovej vojny.

7
00:00:13,287 --> 00:00:17,523
Uvedení v roku 1939, časť malej delegácie,
ktorú poslali do Európy. Sme dediči.

8
00:00:17,525 --> 00:00:19,358
Cestovanie časom? To je rozumný plán?

9
00:00:19,360 --> 00:00:21,919
Čo, anjeli vlastnia Delorean?
Ako som sa sem dostal?

10
00:00:21,943 --> 00:00:25,131
- Použil si svoju dušu na cestu sem?
- Kámo, cestovanie časom.

11
00:00:25,133 --> 00:00:26,833
Thulské Spoločenstvo. Boli to nacisti.

12
00:00:26,835 --> 00:00:29,702
- Nacistický nekromanti.
- Čierna mágia, väčšinou na mŕtvolách.

13
00:00:29,704 --> 00:00:32,338
Môžete ma zabiť.
Ale Thule nikdy nezničíte.

14
00:00:32,340 --> 00:00:34,340
Nacistickí bastardi.

15
00:00:34,342 --> 00:00:37,777
- Lucifer.
- No do prčic.

16
00:00:39,447 --> 00:00:40,813
Porozprávajme sa.

17
00:00:40,815 --> 00:00:44,283
Chceme zabiť temnotu.
Potrebujeme ju zabiť.

18
00:00:44,285 --> 00:00:47,253
Mohol som ju zabiť už dvakrát.
Asi to nedokážem.

19
00:00:47,255 --> 00:00:49,255
Ja áno, Dean.

20
00:00:52,758 --> 00:00:59,659
OKUPOVANÉ FRANCÚZSKO, 1943
VELITEĽSTVO GESTAPA

21
00:01:01,235 --> 00:01:03,936
<i>Dorazilo to.</i>

22
00:01:03,938 --> 00:01:06,972
<i>Áno, objednal som vojenský doprovod.</i>
........