1
00:00:00,320 --> 00:00:02,080
V predchádzajúcej časti "The Blacklist"...

2
00:00:02,080 --> 00:00:04,010
Redingtonov záujem v tomto prípade.

3
00:00:04,010 --> 00:00:04,780
Čo tým získa?

4
00:00:06,120 --> 00:00:07,750
Len sa to zhoršuje.

5
00:00:07,750 --> 00:00:09,820
Oslava narodenie dieťaťa nebude.

6
00:00:09,830 --> 00:00:10,640
Prečo nie?

7
00:00:10,640 --> 00:00:12,420
Dávam svoje dieťa na adopciu.

8
00:00:12,420 --> 00:00:13,780
Prečo by si to robila?

9
00:00:13,780 --> 00:00:15,490
Ty a Tom sa v niečom zhodnete.

10
00:00:15,490 --> 00:00:17,300
Chce aby si si nechala dieťa? Áno.

11
00:00:17,300 --> 00:00:18,740
Očakávaš odo mňa, že ťa najmem.

12
00:00:18,740 --> 00:00:20,350
Potrebujem prácu.

13
00:00:20,360 --> 00:00:22,160
Len dve skupiny sa zamerali na Reinder-de Groot.

14
00:00:22,160 --> 00:00:23,090
Obe boli zabité.

15
00:00:23,090 --> 00:00:25,240
Geertom Klerkenom. Ale to bolo pre mnohými rokmi.

16
00:00:25,810 --> 00:00:26,830
Poďme.

17
00:00:28,820 --> 00:00:30,030
Ďakujem, chlapci.

18
00:00:33,950 --> 00:00:35,020
Áno, práve vstupujem.

19
00:00:35,020 --> 00:00:37,490
Vydrž. Musím túto vec vypnúť.

20
00:00:38,210 --> 00:00:39,090
Deaktivovaný.

21
00:00:39,090 --> 00:00:41,400
Pripravený k deaktivovaniu. Áno, ja viem. Ono to hovorí.

22
00:00:41,400 --> 00:00:43,650
Chlape, hovorím ti, toto nové miesto je moderné.

23
00:00:43,720 --> 00:00:45,590
Práve som dostal poslednú krabicu zo skladu,

24
00:00:45,590 --> 00:00:49,730
Tak odo dnes, sem oficiálne nasťahovaní.

25
00:00:50,160 --> 00:00:52,510
Kámo, relaxuj, ok?

........